Skip To Content

Konfigurowanie portalu do wyznaczania wskazówek dojazdu

Możliwe jest skonfigurowanie portalu w taki sposób, aby wyznaczone zostały wskazówki dojazdu dla trasy między punktami docelowymi określonymi na mapie portalu - funkcja ta jest przydatna wtedy, gdy członkowie portalu muszą wyszukać trasy na przykład w celu dostarczenia lub odbioru paczek, bądź klientów.

Funkcja Wskazówki dojazdu w przeglądarce map Map Viewer jest oparta na usługach narzędziowych geokodowania i wyznaczania trasy portalu. Usługa narzędziowa geokodowania, dostępna w portalu, służy do lokalizowania adresów lub nazw miejsc wpisywanych przez członków portalu jako początkowe i końcowe punkty trasy. Usługa narzędziowa wyznaczania trasy służy do wyznaczania trasy między punktami początkowymi a końcowymi.

Aby udostępnić tę funkcję, użytkownik pełniący rolę administratora portalu musi skonfigurować usługę narzędziową wyznaczania trasy. Jeśli nie zostanie skonfigurowana usługa narzędziowa wyznaczania trasy, przycisk Wskazówki dojazdu nie będzie widoczny w przeglądarce map Map Viewer.

Portal domyślnie używa usługi ArcGIS World Geocoding Service hostowanej w usłudze ArcGIS Online, ale można skonfigurować inne lokalizatory. Z możliwości tej można skorzystać, gdy instytucja posiada własne dane lokalizacyjne, służące do wyszukiwania adresów oraz miejsc wpisywanych przez członków portalu w celu wyznaczenia trasy. Również w sytuacji, gdy w portalu nie zapewniono dostępu do domyślnej usługi ArcGIS World Geocoding Service, wymagane jest skonfigurowanie lokalizatora (usługi narzędziowej geokodowania). W przeciwnym razie członkowie portalu nie będą mogli wyznaczyć wskazówek dojazdu na mapie portalu.

Włącz funkcje Sugeruj w swoim lokalizatorze niestandardowym, jeśli mają być wyświetlane sugestie dotyczące adresu lub nazwy miejsca, gdy użytkownicy wyszukują w przeglądarce map Map Viewer.

Konfiguracja usługi narzędziowej wyznaczania trasy

Jako usługa narzędziowa wyznaczania trasy może być używana usługa wyznaczania trasy ArcGIS Online lub własna usługa analizy sieciowej.

Korzystanie z usługi wyznaczania trasy ArcGIS Online

Jeśli masz konto instytucji ArcGIS Online, możesz skonfigurować portal tak, aby używana była usługa wyznaczania trasy ArcGIS Online.

Należy postępować zgodnie ze wskazówkami opisanymi w części Jeżeli usługa nie pochodzi z serwera sfederowanego i wymaga uwierzytelniania tematu Konfigurowanie usług narzędziowych, aby dodać usługę jako element w portalu i ustawić ją jako usługę narzędziową wyznaczania trasy.

Korzystanie z własnej usługi analizy sieciowej

Jeżeli użytkownik nie posiada konta instytucji ArcGIS Online, może opublikować usługę wyznaczania trasy i skonfigurować ją jako usługę narzędziową wyznaczania trasy portalu.

Wskazówka:

Usługi wyznaczania trasy wymagają rozszerzenia Rozszerzenie ArcGIS Geostatistical Analyst. Jeśli nie znasz tego rozszerzenia, zapoznaj się z następującymi tematami w systemie pomocy aplikacji ArcMap:

Opisane poniżej wskazówki stanowią podsumowanie czynności wymaganych do skonfigurowania własnej usługi analizy sieciowej związanej z wyznaczaniem trasy:

 1. Tworzenie warstwy do analizy sieciowej związanej z wyznaczaniem trasy i publikowanie jej jako usługi.

  Należy postępować zgodnie ze wskazówkami opisanymi w częściach Tworzenie dokumentu mapy oraz Publikowanie usługi analizy sieciowej przewodnika. Opublikuj usługę analizy sieciowej, korzystając z własnego zestawu danych sieciowych, a nie z danych dostępnych w ramach tego przewodnika.

 2. Powstałą usługę należy skonfigurować jako usługę narzędziową wyznaczania tras dostępną w portalu, postępując zgodnie ze wskazówkami opisanymi w części Konfigurowanie usług narzędziowych.

Konfigurowanie usługi lokalizatora w aplikacji ArcGIS Pro

Portale ArcGIS Enterprise domyślnie używają usługi ArcGIS World Geocoding Service hostowanej w usłudze ArcGIS Online. Jeżeli instytucja posiada własne dane lokalizatora służące do wyszukiwania adresów i nazw miejsc lub gdy portal nie ma dostępu do usługi ArcGIS Online, opublikuj usługę lokalizatora (usługę geokodowania) i skonfiguruj ją jako lokalizator portalu.

 1. Aby utworzyć lokalizator na podstawie swoich danych, postępuj zgodnie ze wskazówkami opisanymi w temacie Tworzenie lokalizatora adresów w systemie pomocy aplikacji ArcGIS Pro.
 2. Postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby opublikować usługę geokodowania w aplikacji ArcGIS Pro.
 3. Skonfiguruj wynikową usługę jako lokalizator portalu. Przejdź do strony Instytucja > Ustawienia > Usługi narzędziowe.

Konfigurowanie usługi lokalizatora w aplikacji ArcMap

Portale ArcGIS Enterprise domyślnie używają usługi ArcGIS World Geocoding Service hostowanej w usłudze ArcGIS Online. Jeżeli instytucja posiada własne dane lokalizatora służące do wyszukiwania adresów i nazw miejsc lub gdy portal nie ma dostępu do usługi ArcGIS Online, opublikuj usługę lokalizatora (usługę geokodowania) i skonfiguruj ją jako lokalizator portalu.

 1. Aby utworzyć lokalizator na podstawie swoich danych, postępuj zgodnie ze wskazówkami opisanymi w temacie Tworzenie lokalizatora adresów w systemie pomocy aplikacji ArcMap. Aby używać sugestii w przeglądarce map Map Viewer, wybierz opcję Sugeruj w narzędziu Utwórz lokalizator adresów podczas tworzenia lokalizatora.
 2. Opublikuj lokalizator jako usługę, klikając prawym przyciskiem myszy lokalizator w drzewie Katalog w aplikacji ArcMap lub ArcCatalog i klikając przycisk Udostępnij jako usługę .

  Dodatkowe informacje dotyczące publikacji usługi znajdują się w temacie Jak opublikować usługę w systemie pomocy serwera ArcGIS Server.

 3. Skonfiguruj wynikową usługę jako lokalizator portalu. Przejdź do strony Instytucja > Ustawienia > Usługi narzędziowe.