Skip To Content

Zarządzanie profilem

Profil zawiera ustawienia użytkownika. Obejmują one imię i nazwisko, informacje opisowe, ustawienia widoczności profilu, nazwę użytkownika, język, który ma być używany w witrynie internetowej portalu, jednostki odległości, rolę, nazwę instytucji i przypisany typ użytkownika.

Modyfikacja profilu

Użytkownik może zaktualizować informacje opisowe, ustawienia widoczności profilu, język, w którym jest wyświetlana witryna internetowa portalu oraz jednostki odległości. Nie można zaktualizować nazwy użytkownika, roli ani instytucji. Jeśli używane są wbudowane konta portalowe, można również zaktualizować nazwę, hasło, pytanie potwierdzające tożsamość i odpowiedź na nie oraz stronę wyświetlaną przy każdym logowaniu do portalu (Strona startowa).

Aby zmodyfikować profil, należy sprawdzić, czy użytkownik jest zalogowany, kliknąć swoje imię znajdujące się u góry witryny i kliknąć łącze Mój profil. Spowoduje to otwarcie strony profilu. Kliknij przycisk Edytuj mój profil i zaktualizuj jedno z poniższych ustawień.

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko użytkownika zostaną wyświetlone u góry strony profilu po kliknięciu nazwy użytkownika. Nazwa użytkownika jest wyświetlona w szczegółach grup i zasobów, które do należą do bieżącego użytkownika. Na przykład, na stronie wyników wyszukiwania możesz zobaczyć listę dla Web Map utworzoną przez deane, a kiedy klikniesz deane, wyświetli się profil Deane Kensok.

Profil

W tym przykładzie deane to nazwa użytkownika, a Deane Kensok to imię i nazwisko. Można zmienić imię i nazwisko, ale nie można zmienić nazwy użytkownika.

Miejsce umożliwiające zmianę imienia i nazwiska zależy od typu posiadanego konta.

  • Konto, które utworzył użytkownik lub administrator podczas przystępowania do instytucji — Strona profilu
  • Logowanie sieciowe — skontaktuj się z administratorem sieci

Dane osobowe

Dodanie informacji biograficznych pozwala innymi użytkownikom więcej się dowiedzieć o tobie, Twoich grupach i udostępnionych zasobach. Profil może połączyć użytkownika z innymi osobami o podobnych zainteresowaniach i ustanowić zakres posiadanych uprawnień w zakresie informacji geograficznych, projektowania map, opracowywania aplikacji itd. Może także zachęcać do przyłączenia się do danych grup oraz korzystania z udostępnionych przez użytkownika map i aplikacji. Warto zawrzeć dane kontaktowe i informacje o specjalizacji i zainteresowaniach.

Można również zamieścić miniaturę ze swoim zdjęciem, logo lub innym reprezentatywnym dla siebie symbolem. Obraz powinien mieć szerokość 150 pikseli i wysokość 150 pikseli w formacie PNG, GIF lub JPEG. Maksymalny rozmiar pliku wynosi 1 MB. Jeżeli wymiary obrazu są inne, zostaną automatycznie zmienione na 150 x 150 i obraz może wydawać się zniekształcony.

Kto może zobaczyć twój profil

Domyślnie członkowie instytucji bieżącego użytkownika mogą wyszukiwać jego nazwę i zasoby oraz grupy, a także zapraszać do przyłączenia się do ich grup. Aby zmienić dostępność profilu, wybierz inne ustawienie obok opcji Kto może zobaczyć twój profil? Na przykład, aby nikt nie mógł wyświetlić danego profilu, należy wybrać opcję Prywatny.

pobieranie ukończone

Hasło można zmienić z poziomu strony profilu, jeśli bieżący użytkownik dysponuje kontem instytucji, które zostało utworzone przez samego użytkownika lub administratora w momencie przyłączenia do instytucji. Jeśli na stronie profilu wyświetlona jest sekcja dotycząca hasła, wprowadź hasło zgodne z wymogami instytucji. W przypadku domyślnej polityki ArcGIS hasło musi się składać z co najmniej ośmiu znaków oraz zawierać co najmniej jedną literę i jedną cyfrę. Spacje są niedozwolone. We wprowadzanym haśle rozróżniane są małe i wielkie litery. Wprowadź ponownie hasło w celu potwierdzenia.

Notatka:

Słabe hasła nie są akceptowane. Hasło jest uznawane za słabe, jeśli jest często używanym słowem, takim jak hasło1 lub zawiera powtarzające się znaki lub sekwencję kolejnych znaków — na przykład: aaaabbbb lub 1234abcd.

Możliwość zmiany hasła zależy od typu posiadanego konta:

  • Konto, które utworzył użytkownik lub administrator podczas przystępowania do instytucji — Strona profilu
  • Logowanie sieciowe — skontaktuj się z administratorem sieci

Pytanie weryfikacyjne

Portal ArcGIS Enterprise używa pytania weryfikacyjnego do zresetowania hasła. Możliwość zmiany pytania weryfikacyjnego i odpowiedzi na nie zależy od typu posiadanego konta.

  • Wbudowane konto — strona profilu
  • Konto korporacyjne — nie dotyczy (portal nie resetuje haseł do loginów korporacyjnych).

Język

Administrator portalu może ustawić język używany w instytucji, natomiast użytkownik może ustawić wyświetlany język, aktualizując swój profil. Więcej informacji można znaleźć w temacie Ustawianie języka.

Jednostki

Administratorzy mogą konfigurować domyślne jednostki używane na podziałce liniowej mapy, podczas korzystania z narzędzia Zmierz, wyznaczania tras i przeprowadzania analiz. Można zmienić wyświetlane jednostki, aktualizując profil. Gdy wybrana jest opcja Standard amerykański, używane jednostki to mile, stopy i cale. W przypadku opcji Metryczne stosowane są kilometry, metry i centymetry.

Strona startowa

Jeśli masz konto wbudowane, możesz zmienić stronę wyświetlaną każdorazowo przy logowaniu się do witryny portalu. Na przykład, jeśli po zalogowaniu się chcesz przechodzić bezpośrednio na stronę Map Viewer, wybierz opcję Mapa z rozwijanego menu Ustaw swoją stronę startową. Dostępne do wyboru strony zależą od uprawnień. Jeśli to ustawienie nie zostanie zmodyfikowane, przy logowaniu użytkownika będzie nadal wyświetlana domyślna strona startowa danej roli (strona instytucji w przypadku administratorów i osób z uprawnieniami administratora lub strona startowa w przypadku pozostałych użytkowników).