Skip To Content

Komponenty adresów URL ArcGIS

Adresy Uniform Resource Locator (URL) służą do identyfikowania witryn internetowych. Niektóre części adresów URL ArcGIS zawierają wartości zmienne, dla których podaje się informacje specyficzne dla serwera. Pozostałe części adresów URL ArcGIS są stałe, tzn. są zawsze takie same dla określonego typu strony internetowej. Na przykład adresy URL aplikacji ArcGIS Server Manager zawsze zawierają słowo manager.

Informacje zawarte na tej stronie pomagają ustalić, które części adresu URL systemu ArcGIS należy zmienić w celu uwzględnienia informacji właściwych dla danej instytucji.

Administracyjne adresy URL serwera ArcGIS Server

W przypadku większości zadań administracyjnych wykonywanych w witrynie serwera ArcGIS Server stosowana jest aplikacja ArcGIS Server Manager. Jednak niektóre zadania administracyjne przeprowadza się za pomocą aplikacji ArcGIS Server Administrator Directory.

ArcGIS Server Manager

Aplikacja ArcGIS Server Manager jest podstawowym narzędziem do zarządzania witryną serwera ArcGIS Server.

Jeśli do uzyskiwania dostępu do aplikacji Server Manager używany jest numer portu, połączenie z aplikacją Server Manager jest nawiązywane przy użyciu adresu URL w jednym z następujących formatów:

http://gisserver.domain.com:6080/arcgis/manager

lub

https://gisserver.domain.com:6443/arcgis/manager

Komponent URLOpis

gisserver

Nazwa serwera, na którym zainstalowana jest aplikacja ArcGIS Server.

domain.com

Twoja nazwa domeny.

6080

lub

6443

Port, przez który komunikuje się oprogramowanie ArcGIS Server.

W przypadku komunikacji z serwerem ArcGIS Server za pomocą protokołu HTTP numer portu to 6080.

W przypadku komunikacji z serwerem ArcGIS Server za pomocą protokołu HTTPS numer portu to 6443.

arcgis

Stała.

manager

Stała.

Jeśli dostęp do aplikacji Server Manager jest uzyskiwany przy użyciu aplikacji ArcGIS Web Adaptor, adres URL jest podobny do następującego:

http://webadaptorhost.domain.com/webadaptorname/manager

lub

https://webadaptorhost.domain.com/webadaptorname/manager

Komponent URLOpis

webadaptorhost

Nazwa serwera, na którym zainstalowana jest aplikacja ArcGIS Web Adaptor.

domain.com

Twoja nazwa domeny.

webadaptorname

Nazwa Twojej instancji aplikacji ArcGIS Web Adaptor; nazwa domyślna to arcgis, ale podczas instalacji aplikacji ArcGIS Web Adaptor mogła zostać użyta inna nazwa.

manager

Stała.

W przypadku wdrożenia serwera ArcGIS Server na wielu komputerach, w ramach którego używany jest moduł równoważenia obciążenia innej firmy, adres URL używany do uzyskiwania dostępu do aplikacji Server Manager będzie miał następujący format:

https://loadbalancerhost.domain.com/loadbalancername/manager

Komponent URLOpis

loadbalancerhost

Nazwa serwera, na którym zainstalowany jest moduł równoważenia obciążenia innej firmy.

domain.com

Twoja nazwa domeny.

loadbalancername

Internetowa nazwa kontekstowa podawana podczas konfiguracji modułu równoważenia obciążenia.

manager

Stała.

ArcGIS Server Administrator Directory

Połączenie z aplikacją ArcGIS Server Administrator Directory jest nawiązywane w celu pisania skryptów administracyjnych serwera ArcGIS Server lub tworzenia usług geometrii.

W większości przypadków z katalogiem ArcGIS Server Administrator Directory łączysz się za pomocą adresu URL, który zawiera numer portu. Domyślnie dostęp administratora za pośrednictwem aplikacji ArcGIS Web Adaptor jest zablokowany. W związku z tym adres URL aplikacji Administrator Directory ma jeden z następujących formatów:

http://gisserver.domain.com:6080/arcgis/admin

lub

https://gisserver.domain.com:6443/arcgis/admin

Komponent URLOpis

gisserver

Nazwa serwera, na którym zainstalowana jest aplikacja ArcGIS Server.

domain.com

Twoja nazwa domeny.

6080

lub

6443

Port, przez który komunikuje się oprogramowanie ArcGIS Server.

W przypadku komunikacji z serwerem ArcGIS Server za pomocą protokołu HTTP numer portu to 6080.

W przypadku komunikacji z serwerem ArcGIS Server za pomocą protokołu HTTPS numer portu to 6443.

arcgis

Stała.

admin

Stała.

Adres URL aplikacji Administrator Directory ma następujące formaty tylko wtedy, gdy administrator serwera zezwolił na dostęp administracyjny poprzez aplikację ArcGIS Web Adaptor:

http://webadaptorhost.domain.com/webadaptorname/admin

lub

https://webadaptorhost.domain.com/webadaptorname/admin

Komponent URLOpis

webadaptorhost

Nazwa serwera, na którym zainstalowana jest aplikacja ArcGIS Web Adaptor.

domain.com

Twoja nazwa domeny.

webadaptorname

Nazwa Twojej instancji aplikacji ArcGIS Web Adaptor; nazwa domyślna to arcgis, ale podczas instalacji aplikacji ArcGIS Web Adaptor mogła zostać użyta inna nazwa.

admin

Stała.

W przypadku wdrożenia serwera ArcGIS Server na wielu komputerach, w ramach którego używany jest moduł równoważenia obciążenia innej firmy, adres URL używany do uzyskania dostępu do aplikacji Administrator Directory będzie miał następujący format:

https://loadbalancerhost.domain.com/loadbalancername/admin

Komponent URLOpis

loadbalancerhost

Nazwa serwera, na którym zainstalowany jest moduł równoważenia obciążenia innej firmy.

domain.com

Twoja nazwa domeny.

loadbalancername

Internetowa nazwa kontekstowa podawana podczas konfigurowania modułu równoważenia obciążenia.

admin

Stała.

Połączenia administratora lub publikującego z serwerem ArcGIS Server

Administratorzy serwera ArcGIS Server mogą połączyć się ze swoją witryną serwera ArcGIS Server za pośrednictwem aplikacji ArcGIS Pro, aby wykonać podzbiór zadań związanych z zarządzaniem serwerem, takich jak rejestracja bazy danych oraz zarządzanie katalogami i plikami dziennika.

Adres URL, który jest używany przez administratora lub publikującego do łączenia się z serwerem ArcGIS Server w aplikacji ArcGIS Pro, zależy od tego, czy jest dozwolony dostęp administracyjny za pośrednictwem aplikacji ArcGIS Web Adaptor. Jest on domyślnie włączony, ale można go wyłączyć.

Jeśli dostęp administracyjny do serwera ArcGIS Server za pośrednictwem aplikacji ArcGIS Web Adaptor jest wyłączony, adres URL używany do łączenia się z serwerem zawiera numer portu. Adres URL ma jeden z następujących formatów:

http://gisserver.domain.com:6080/arcgis

lub

https://gisserver.domain.com:6443/arcgis

Komponent URLOpis

gisserver

Nazwa serwera, na którym zainstalowana jest aplikacja ArcGIS Server.

domain.com

Twoja nazwa domeny.

6080

lub

6443

Port, przez który komunikuje się oprogramowanie ArcGIS Server.

W przypadku komunikacji z serwerem ArcGIS Server za pomocą protokołu HTTP numer portu to 6080.

W przypadku komunikacji z serwerem ArcGIS Server za pomocą protokołu HTTPS numer portu to 6443.

arcgis

Stała.

Jeśli dostęp administracyjny za pośrednictwem aplikacji ArcGIS Web Adaptor jest włączony, adres URL połączenia administratora z serwerem ArcGIS Server będzie miał następujące formaty:

http://webadaptorhost.domain.com/webadaptorname

lub

https://webadaptorhost.domain.com/webadaptorname

Komponent URLOpis

webadaptorhost

Nazwa serwera, na którym zainstalowana jest aplikacja ArcGIS Web Adaptor.

domain.com

Twoja nazwa domeny.

webadaptorname

Nazwa Twojej instancji aplikacji ArcGIS Web Adaptor; nazwa domyślna to arcgis, ale podczas instalacji aplikacji ArcGIS Web Adaptor mogła zostać użyta inna nazwa.

W przypadku wdrożenia serwera ArcGIS Server na wielu komputerach, w ramach którego używany jest moduł równoważenia obciążenia innej firmy, adres URL używany do uzyskiwania dostępu do aplikacji ArcGIS Server będzie miał następujący format:

https://loadbalancerhost.domain.com/loadbalancername

Komponent URLOpis

loadbalancerhost

Nazwa serwera, na którym zainstalowany jest moduł równoważenia obciążenia innej firmy.

domain.com

Twoja nazwa domeny.

loadbalancername

Internetowa nazwa kontekstowa podawana podczas konfiguracji modułu równoważenia obciążenia.

Adresy URL użytkowników końcowych serwera ArcGIS Server

Osoby niebędące administratorami, takie jak programiści bądź użytkownicy końcowi również mogą łączyć się z katalogiem ArcGIS REST Services Directory w celu pisania aplikacji lub przeglądania zasobów serwera. Mogą oni łączyć się z aplikacją ArcGIS REST Services Directory lub konkretną usługą, uwzględniając w adresie URL lokalizację, nazwę i typ usługi.

ArcGIS REST Services Directory

Aplikacja ArcGIS REST Services Directory zapewnia podgląd usług REST dostępnych za pośrednictwem serwera.

W większości przypadków z aplikacją ArcGIS REST Services Directory można się połączyć przy użyciu adresu URL, który zawiera numer portu. Adres URL ma jeden z następujących formatów:

http://gisserver.domain.com:6080/arcgis/rest

lub

https://gisserver.domain.com:6443/arcgis/rest

Komponent URLOpis

gisserver

Nazwa serwera, na którym zainstalowana jest aplikacja ArcGIS Server.

domain.com

Twoja nazwa domeny.

6080

lub

6443

W przypadku komunikacji z serwerem ArcGIS Server za pomocą protokołu HTTP numer portu to 6080.

W przypadku komunikacji z serwerem ArcGIS Server za pomocą protokołu HTTPS numer portu to 6443.

arcgis

Stała.

rest

Stała.

Połączenia użytkowników z serwerem ArcGIS Server

Osoby, które korzystają z usług w aplikacji ArcGIS Pro (nie publikują ich ani nie zarządzają nimi), uzyskują dostęp do tych usług za pośrednictwem połączenia użytkownika z serwerem ArcGIS Server. Można na przykład utworzyć połączenie użytkownika w celu dodania usługi mapowej jako warstwy bazowej lub w celu edycji za pomocą usługi obiektowej w aplikacji ArcGIS Pro.

W przypadku nawiązywania połączenia użytkownika z serwerem ArcGIS Server poprzez port, adres URL będzie miał jeden z następujących formatów:

http://gisserver.domain.com:6080/arcgis/services

lub

https://gisserver.domain.com:6443/arcgis/services

Komponent URLOpis

gisserver

Nazwa serwera, na którym zainstalowana jest aplikacja ArcGIS Server.

domain.com

Twoja nazwa domeny.

6080

lub

6443

W przypadku komunikacji z serwerem ArcGIS Server za pomocą protokołu HTTP numer portu to 6080.

W przypadku komunikacji z serwerem ArcGIS Server za pomocą protokołu HTTPS numer portu to 6443.

arcgis

Stała.

usługi

Stała.

Jeśli konfiguracja serwera ArcGIS Server obejmuje aplikację ArcGIS Web Adaptor, adres URL ma jeden z następujących formatów:

http://webadaptorhost.domain.com/webadaptorname/services

lub

https://webadaptorhost.domain.com/webadaptorname/services

Komponent URLOpis

webadaptorhost

Nazwa serwera, na którym zainstalowana jest aplikacja ArcGIS Web Adaptor.

domain.com

Twoja nazwa domeny.

webadaptorname

Nazwa Twojej instancji aplikacji ArcGIS Web Adaptor; nazwa domyślna to arcgis, ale podczas instalacji aplikacji ArcGIS Web Adaptor mogła zostać użyta inna nazwa.

usługi

Stała.

W przypadku wdrożenia serwera ArcGIS Server na wielu komputerach, w ramach którego używany jest moduł równoważenia obciążenia innej firmy, adres URL używany do uzyskania dostępu do serwera ArcGIS Server poprzez połączenie użytkownika będzie miał następujący format:

https://loadbalancerhost.domain.com/loadbalancername/services

Komponent URLOpis

loadbalancerhost

Nazwa serwera, na którym zainstalowany jest moduł równoważenia obciążenia innej firmy.

domain.com

Twoja nazwa domeny.

loadbalancername

Internetowa nazwa kontekstowa podawana podczas konfiguracji modułu równoważenia obciążenia.

usługi

Stała.

Usługi ArcGIS

Łącząc się bezpośrednio z usługą za pośrednictwem adresu URL, należy podać jej lokalizację, nazwę i typ.

W przypadku łączenia się z usługą przez port, adres URL będzie miał jeden z następujących formatów:

http://gisserver.domain.com:6080/arcgis/rest/services/folder/service/MapServer

lub

https://gisserver.domain.com:6443/arcgis/rest/services/folder/service/MapServer

Komponent URLOpis

gisserver

Nazwa serwera, na którym zainstalowana jest aplikacja ArcGIS Server.

domain.com

Twoja nazwa domeny.

6080

lub

6443

W przypadku komunikacji z serwerem ArcGIS Server za pomocą protokołu HTTP numer portu to 6080.

W przypadku komunikacji z serwerem ArcGIS Server za pomocą protokołu HTTPS numer portu to 6443.

arcgis

Stała.

rest

Stała.

Notatka:

Stała rest nie jest używana w adresach URL usług OGC. Dotyczy to usług WMS, WMTS, WCS, WFS i WPS. Poniżej przedstawiono przykładowy adres URL usługi WMS:

https://gisserver.domain.com/arcgis/services/folder/service/MapServer/WMSServer

usługi

Stała.

folder

Nazwa folderu serwera ArcGIS Server, w którym przechowywana jest usługa.

Jeżeli usługa przechowywana jest w folderze głównym a nie w podkatalogu, tę część adresu URL należy pominąć. Poniżej znajduje się przykład adresu URL dla usługi przechowywanej w folderze głównym:

https://gisserver.domain.com:6443/arcgis/rest/services/service/MapServer

usługa

Nazwa usługi.

MapServer

Typ usługi.

Jeśli konfiguracja serwera ArcGIS Server obejmuje aplikację ArcGIS Web Adaptor, adres URL ma jeden z następujących formatów:

http://webadaptorhost.domain.com/webadaptorname/rest/services/folder/service/MapServer

lub

https://webadaptorhost.domain.com/webadaptorname/rest/services/folder/service/MapServer

Komponent URLOpis

webadaptorhost

Nazwa serwera, na którym zainstalowana jest aplikacja ArcGIS Web Adaptor.

domain.com

Twoja nazwa domeny.

webadaptorname

Nazwa Twojej instancji aplikacji ArcGIS Web Adaptor; nazwa domyślna to arcgis, ale podczas instalacji aplikacji ArcGIS Web Adaptor mogła zostać użyta inna nazwa.

rest

Stała.

Notatka:

Stała rest nie jest używana w adresach URL usług OGC. Dotyczy to usług WMS, WMTS, WCS, WFS i WPS. Poniżej przedstawiono przykładowy adres URL usługi WMS:

https://webadaptorhost.domain.com/webadaptorname/services/folder/service/MapServer/WMSServer

usługi

Stała.

folder

Nazwa folderu serwera ArcGIS Server, w którym przechowywana jest usługa.

Jeżeli usługa przechowywana jest w folderze głównym a nie w podkatalogu, tę część adresu URL należy pominąć. Poniżej znajduje się przykład adresu URL dla usługi przechowywanej w folderze głównym:

https://webadaptorhost.domain.com/webadaptorname/rest/services/service/MapServer

usługa

Nazwa usługi.

MapServer

Typ usługi.

W przypadku wdrożenia serwera ArcGIS Server na wielu komputerach, w ramach którego używany jest moduł równoważenia obciążenia innej firmy, adres URL używany do uzyskania dostępu do serwera ArcGIS Server poprzez połączenie użytkownika będzie miał następujący format:

https://loadbalancerhost.domain.com/loadbalancername/rest/services/folder/service/MapServer

Komponent URLOpis

loadbalancerhost

Nazwa serwera, na którym zainstalowany jest moduł równoważenia obciążenia innej firmy.

domain.com

Twoja nazwa domeny.

loadbalancername

Internetowa nazwa kontekstowa podawana podczas konfiguracji modułu równoważenia obciążenia.

rest

Stała.

Notatka:

Stała rest nie jest używana w adresach URL usług OGC. Dotyczy to usług WMS, WMTS, WCS, WFS i WPS. Poniżej przedstawiono przykładowy adres URL usługi WMS:

https://loadbalancerhost.domain.com/loadbalancername/services/folder/service/MapServer/WMSServer

usługi

Stała.

folder

Nazwa folderu serwera ArcGIS Server, w którym przechowywana jest usługa.

Jeżeli usługa przechowywana jest w folderze głównym a nie w podkatalogu, tę część adresu URL należy pominąć. Poniżej znajduje się przykład adresu URL dla usługi przechowywanej w folderze głównym:

https://loadbalancerhost.domain.com/loadbalancername/rest/services/service/MapServer

usługa

Nazwa usługi.

MapServer

Typ usługi.

Adresy URL usługi ArcGIS Online

W celu zalogowania się do usługi ArcGIS Online przejdź do strony głównej usługi ArcGIS Online.

W przypadku logowania się na konto publiczne lub konto instytucji wykorzystujące uwierzytelnianie ArcGIS.com, adres URL jest wartością stałą:

https://www.arcgis.com/home

W przypadku logowania się na konto instytucji, w ramach którego używane są korporacyjne metody zabezpieczeń wdrożone w instytucji, takiej jak LDAP lub Windows Active Directory, adres URL ma następujący format:

https://organization.maps.arcgis.com/home

Komponent URLOpis

instytucja

Nazwa instytucji

maps.arcgis.com

Stała

strona główna

Stała

Adresy URL usługi Portal for ArcGIS

Adresy URL używane do łączenia się z oprogramowaniem Portal for ArcGIS muszą zawsze zawierać pełne nazwy serwerów. Użytkownicy końcowi portalu łączą się za pomocą adresu URL zawierającego nazwę instancji aplikacji ArcGIS Web Adaptor lub nazwę modułu równoważenia obciążenia i nazwę hosta. Tylko administratorzy mogą używać adresów URL zawierających nazwę serwera portalu. Poniżej opisano różne adresy URL portalu.

Portal for ArcGIS

Adres URL podawany podczas konfiguracji oprogramowania Portal for ArcGIS za pomocą aplikacji ArcGIS Web Adaptor zawiera numer portu używany przez oprogramowanie Portal for ArcGIS do komunikacji. Jest to niemalże jedyna sytuacja, w której stosuje się ten adres URL.

http://portal.domain.com:7080

lub

https://portal.domain.com:7443

Komponent URLOpis

portal

Nazwa serwera, na którym zainstalowana jest aplikacja Portal for ArcGIS.

domain.com

Twoja nazwa domeny.

7080

lub

7443

Port, przez który komunikuje się oprogramowanie Portal for ArcGIS.

W przypadku komunikacji z oprogramowaniem Portal for ArcGIS za pomocą protokołu HTTP numer portu to 7080.

W przypadku komunikacji z oprogramowaniem Portal for ArcGIS za pomocą protokołu HTTPS numer portu to 7443.

Strona główna oprogramowania Portal for ArcGIS

Za pomocą adresu URL strony głównej oprogramowania Portal for ArcGIS można przejść do strony głównej portalu. Tutaj można zalogować się do portalu. W większości przypadków aplikacja ArcGIS Web Adaptor jest używana z oprogramowaniem Portal for ArcGIS, a adres strony głównej zawiera nazwę instancji aplikacji ArcGIS Web Adaptor i nazwę hosta.

http://webadaptorhost.domain.com/webadaptorname/home

lub

https://webadaptorhost.domain.com/webadaptorname/home

Komponent URLOpis

webadaptorhost

Nazwa serwera, na którym zainstalowana jest aplikacja ArcGIS Web Adaptor.

domain.com

Twoja nazwa domeny.

webadaptorname

Nazwa Twojej instancji aplikacji ArcGIS Web Adaptor; nazwa domyślna to arcgis, ale podczas instalacji aplikacji ArcGIS Web Adaptor mogła zostać użyta inna nazwa.

strona główna

Stała.

Jeśli korzystasz z portalu o wysokiej dostępności, do którego dostęp jest uzyskiwany za pośrednictwem modułu równoważenia obciążenia innej firmy, adres URL używany do uzyskiwania dostępu do strony głównej portalu będzie zawierał nazwę komputera modułu równoważenia obciążenia i kontekst internetowy, jak pokazano w poniższym przykładowym adresie URL:

https://loadbalancerhost.domain.com/loadbalancername/home

Komponent URLOpis

loadbalancerhost

Nazwa serwera, na którym zainstalowany jest moduł równoważenia obciążenia innej firmy.

domain.com

Twoja nazwa domeny.

loadbalancername

Internetowa nazwa kontekstowa podawana podczas konfigurowania modułu równoważenia obciążenia.

strona główna

Stała.

ArcGIS Portal Directory

Połączenie z aplikacją Portal Directory umożliwia programową pracę w portalu.

Z aplikacją Portal Directory można połączyć się za pośrednictwem adresu URL zawierającego numer portu lub za pomocą aplikacji ArcGIS Web Adaptor.

http://portal.domain.com:7080/arcgis/sharing/rest

lub

https://portal.domain.com:7443/arcgis/sharing/rest

Komponent URLOpis

portal

Nazwa serwera, na którym zainstalowana jest aplikacja Portal for ArcGIS.

domain.com

Twoja nazwa domeny.

7080

lub

7443

Port, przez który komunikuje się oprogramowanie Portal for ArcGIS.

W przypadku komunikacji z oprogramowaniem Portal for ArcGIS za pomocą protokołu HTTP numer portu to 7080.

W przypadku komunikacji z oprogramowaniem Portal for ArcGIS za pomocą protokołu HTTPS numer portu to 7443.

arcgis

Stała.

udostępnianie

Stała.

rest

Stała.

Jeśli komunikacja odbywa się poprzez aplikację ArcGIS Web Adaptor, adres URL ma jeden z następujących formatów:

http://webadaptorhost.domain.com/webadaptorname/sharing/rest

lub

https://webadaptorhost.domain.com/webadaptorname/sharing/rest

Komponent URLOpis

webadaptorhost

Nazwa serwera, na którym zainstalowana jest aplikacja ArcGIS Web Adaptor.

domain.com

Twoja nazwa domeny.

webadaptorname

Nazwa Twojej instancji aplikacji ArcGIS Web Adaptor; nazwa domyślna to arcgis, ale podczas instalacji aplikacji ArcGIS Web Adaptor mogła zostać użyta inna nazwa.

udostępnianie

Stała.

rest

Stała.

Jeśli masz portal o wysokiej dostępności, do którego dostęp uzyskiwany jest poprzez moduł równoważenia obciążenia innej firmy, adres URL używany do uzyskiwania dostępu do aplikacji Portal Directory będzie zawierał nazwę komputera modułu równoważenia obciążenia i kontekst internetowy, jak pokazano w poniższym przykładowym adresie URL:

https://loadbalancerhost.domain.com/loadbalancername/sharing/rest

Komponent URLOpis

loadbalancerhost

Nazwa serwera, na którym zainstalowany jest moduł równoważenia obciążenia innej firmy.

domain.com

Twoja nazwa domeny.

loadbalancername

Internetowa nazwa kontekstowa podawana podczas konfiguracji modułu równoważenia obciążenia.

udostępnianie

Stała.

rest

Stała.

ArcGIS Portal Administrator Directory

Administrator instytucji może zalogować się do aplikacji Portal Administrator Directory w celu wykonania określonych zadań administrowania portalem, takich jak wyrejestrowanie aplikacji ArcGIS Web Adaptor lub dodanie do portalu loginów zintegrowanego uwierzytelniania systemu Windows.

Z aplikacją Portal Administrator Directory można połączyć się za pośrednictwem adresu URL zawierającego numer portu lub za pomocą aplikacji ArcGIS Web Adaptor.

http://portal.domain.com:7080/arcgis/portaladmin

lub

https://portal.domain.com:7443/arcgis/portaladmin

Komponent URLOpis

portal

Nazwa serwera, na którym zainstalowana jest aplikacja Portal for ArcGIS.

domain.com

Twoja nazwa domeny.

7080

lub

7443

Port, przez który komunikuje się oprogramowanie Portal for ArcGIS.

W przypadku komunikacji z oprogramowaniem Portal for ArcGIS za pomocą protokołu HTTP numer portu to 7080.

W przypadku komunikacji z oprogramowaniem Portal for ArcGIS za pomocą protokołu HTTPS numer portu to 7443.

arcgis

Stała.

portaladmin

Stała.

Jeśli komunikacja odbywa się poprzez aplikację ArcGIS Web Adaptor, adres URL ma jeden z następujących formatów:

http://webadaptorhost.domain.com/webadaptorname/portaladmin

lub

https://webadaptorhost.domain.com/webadaptorname/portaladmin

Komponent URLOpis

webadaptorhost

Nazwa serwera, na którym zainstalowana jest aplikacja ArcGIS Web Adaptor.

domain.com

Twoja nazwa domeny.

webadaptorname

Nazwa Twojej instancji aplikacji ArcGIS Web Adaptor; nazwa domyślna to arcgis, ale podczas instalacji aplikacji ArcGIS Web Adaptor mogła zostać użyta inna nazwa.

portaladmin

Stała.

Jeśli masz portal o wysokiej dostępności, do którego dostęp uzyskiwany jest poprzez moduł równoważenia obciążenia innej firmy, adres URL używany do uzyskiwania dostępu do aplikacji Portal Administrator Directory będzie zawierał nazwę komputera modułu równoważenia obciążenia i kontekst internetowy, jak pokazano w poniższym przykładowym adresie URL:

https://loadbalancerhost.domain.com/loadbalancername/portaladmin

Komponent URLOpis

loadbalancerhost

Nazwa serwera, na którym zainstalowany jest moduł równoważenia obciążenia innej firmy.

domain.com

Twoja nazwa domeny.

loadbalancername

Internetowa nazwa kontekstowa podawana podczas konfigurowania modułu równoważenia obciążenia.

portaladmin

Stała.