Skip To Content

Typy użytkowników

Instytucje przypisują typy użytkowników do członków na podstawie ich potrzeb i wymagań. Typy użytkowników są przypisywane do członków, gdy są oni dodawani do instytucji. Typ użytkownika definiuje uprawnienia, które można nadać członkowi za pośrednictwem roli domyślnej lub roli niestandardowej. Każdy typ użytkownika obejmuje również dostęp do konkretnych aplikacji.

Dostępne są następujące typy użytkowników:

 • Viewer — użytkownicy typu Viewers mogą wyświetlać elementy, które zostały im udostępnione przez innych użytkowników ArcGIS i mają dostęp do wyboru aplikacji. Ten typ użytkownika jest doskonały dla członków instytucji, którzy muszą wyświetlać zasoby ArcGIS w bezpiecznym środowisku. Użytkownicy typu Viewers nie mogą tworzyć, edytować, udostępniać ani analizować elementów i danych.
 • Editor — użytkownicy typu Editors mogą wyświetlać i edytować dane w aplikacjach i na mapach ArcGIS, które zostały im udostępnione przez innych użytkowników ArcGIS. Ten typ użytkownika jest doskonały dla użytkowników, którzy muszą uzyskiwać dostęp do udostępnionych im danych i je edytować. Obejmuje dostęp do wyboru aplikacji. Typu użytkownika Editor można również używać w przypadku niestandardowych aplikacji do edycji utworzonych przez klientów lub partnerów biznesowych Esri. Użytkownicy typu Editors nie mogą analizować, tworzyć ani udostępniać elementów i danych.
 • Mobile Worker — użytkownicy typu Mobile Workers mogą wyświetlać i edytować dane, które zostały im udostępnione przez innych użytkowników ArcGIS i mają dostęp do wyboru aplikacji. Ten typ użytkownika jest doskonały dla użytkowników, którzy korzystają z zasobów systemu ArcGIS głównie za pośrednictwem aplikacji terenowychEsri. Pozwala on użytkownikom na wyświetlanie, zbieranie i edycję danych w terenie, udostępnianie lokalizacji, a także śledzenie ścieżek lokalizacji. Użytkownicy typu Mobile Workers nie mogą analizować, tworzyć ani udostępniać elementów i danych.
 • Creator — użytkownicy typu Użytkownicy typu Creators mogą tworzyć i edytować zasoby, takie jak mapy i aplikacje, wykonywać szczegółowe analizy przestrzenne przy użyciu narzędzi analitycznych w portalu, zbierać dane oraz wspólnie tworzyć i udostępniać zasoby do użytku w aplikacjach. Użytkownicy typu Creator mają dostęp do wyboru aplikacji, mogą wyświetlać zasoby utworzone przez członków innych instytucji i administrować użytkownikami oraz zasobami w instytucji.
 • GIS ProfessionalUżytkownicy typu GIS Professionals mogą budować zaawansowane mapy 2D i 3D, wizualizacje i analizy przy użyciu aplikacji ArcGIS Pro (Basic, Standard lub Advanced), jak również używać oprogramowania ArcGIS Enterprise do tworzenia, edytowania, wspólnego budowania i udostępniania zasobów do użytku w aplikacjach. GIS Professionals mogą także administrować użytkownikami i zasobami w instytucji. Ten typ użytkownika został zaprojektowany dla tych osób, które potrzebują pełnego zestawu aplikacji GIS do wykonywania swojej pracy — to znaczy tworzenia aplikacji i map internetowych, wykonywania szczegółowej analizy przestrzennej przy użyciu narzędzi analizy oraz wykorzystywania zaawansowanych narzędzi aplikacji ArcGIS Pro. Typ użytkownika GIS Professional można przypisać na następujących trzech poziomach, które odpowiadają trzem poziomom licencji aplikacji ArcGIS Pro:
  • GIS Professional Basic — typ użytkownika GIS Professional Basic obejmuje aplikację ArcGIS Pro Basic zapewniającą narzędzia i środowisko do tworzenia map oraz interaktywnej wizualizacji.
  • GIS Professional Standard — typ użytkownika GIS Professional Standard obejmuje aplikację ArcGIS Pro Standard zapewniającą narzędzia i środowisko do tworzenia map, interaktywnej wizualizacji, edytowania przez wielu użytkowników oraz zaawansowanego zarządzania danymi. Obejmuje również dostęp do rozszerzeń typów użytkownika ArcGIS Advanced Editing.
  • GIS Professional Advanced — typ użytkownika GIS Professional Advanced obejmuje aplikację ArcGIS Pro Advanced zapewniającą narzędzia i środowisko do tworzenia map, interaktywnej wizualizacji, edytowania przez wielu użytkowników, zaawansowanego zarządzania danymi, zaawansowanej analizy, kartografii wysokiej klasy oraz zarządzania obszernymi bazami danych. Obejmuje również dostęp do rozszerzeń typów użytkownika ArcGIS Advanced Editing.
Notatka:

Aplikacje, których nie obejmuje przypisany typ użytkownika, można licencjonować i przypisywać zgodnie z potrzebami do konkretnych członków jako licencje aplikacji dodatkowych. Na przykład aplikacje ArcGIS Business Analyst oraz ArcGIS Insights można zakupić i przypisać do członków o typie użytkownika Creator lub GIS Professional.

Przykłady typów użytkowników

Poniższe przykłady ilustrują sposób, w jaki typy użytkowników można zastosować w instytucji:

 • Twórca zasobów, do którego przypisano typ użytkownika Creator tworzy aplikację umożliwiającą wybór miejsca i udostępnia ją grupie użytkowników w instytucji. Ta aplikacja umożliwia użytkownikom wybranie określonego miejsca i wyświetlenie informacji o jego atrybutach. Informacje te powinny być dostępne tylko dla pracowników. Członek o typie użytkownika Viewer może dołączyć do grupy, jak również wyświetlać aplikację i używać jej.
 • Edytujący dane, któremu przypisano typ użytkownika Editor, przegląda i czyści dane przesłane przez użytkowników publicznych za pomocą aplikacji konfigurowalnej Crowdsource Manager. Edytor danych może wyświetlać i aktualizować publiczne wpisy danych, aby przygotować je do publikacji i analizy.
 • Specjalista GIS w instytucji zajmującej się leśnictwem otrzymuje zadanie utworzenia mapy rejestru drzew, z której będą korzystać technicy leśnicy. Specjaliście GIS jest przypisywany typ użytkownika GIS Professional Basic, który umożliwia mu tworzenie złożonych modeli danych, w tym podtypów i domen, za pomocą aplikacji ArcGIS Pro. Następnie publikuje on te dane w oprogramowaniu ArcGIS Enterprise i tworzy mapę internetową, z której technicy leśnictwa mogą korzystać w aplikacji ArcGIS Field Maps. Po utworzeniu mapy internetowej specjalista GIS może przetestować jej funkcjonalność w aplikacji ArcGIS Field Maps oraz udostępnić ją odpowiedniej grupie. Każdy technik leśnik otrzymuje konto członka ArcGIS i jest mu przypisywany typ użytkownika Mobile Worker, dzięki czemu może logować się do aplikacji Field Maps, znajdować mapy internetowe i edytować dane zgodnie z potrzebami.