Skip To Content

Przewodnik: konfigurowanie podstawowego wdrożenia oprogramowania ArcGIS Enterprise

Ten przewodnik omawia konfigurowanie podstawowego wdrożenia oprogramowania ArcGIS Enterprise na jednym komputerze. Taka konfiguracja jest na ogół używana do celów testowych i tworzenia prototypów. Umożliwia samodzielne tworzenie map i może być używana z aplikacjami klienckimi ArcGIS Pro i innymi. Wprawdzie można użyć tej konfiguracji w systemie produkcyjnym, jednak wydajność, architektura systemu i inne wymagania będą narzucać wzorzec wdrożenia dla wdrożenia produkcyjnego.

Wdrożenie wynikowe będzie obejmować następujące składowe:

 • Oprogramowanie Portal for ArcGIS skonfigurowane jako portal i licencjonowane dla typów użytkowników rozszerzeń typów użytkowników oraz aplikacji dodatkowych.
 • Serwer ArcGIS Server licencjonowany jako ArcGIS GIS Server i skonfigurowany jako serwer hostujący.
 • Aplikacja ArcGIS Data Store skonfigurowana jako magazyn danych (pamięci podręcznej kafli i relacyjny).
 • Dwie instancje aplikacji ArcGIS Web Adaptor: jedna skonfigurowana w portalu i jedna na serwerze hostującym.

Notatka:

Proces instalacji i konfiguracji wdrożenia podstawowego oprogramowania ArcGIS Enterprise można przeprowadzić ręcznie lub automatycznie za pomocą aplikacji ArcGIS Enterprise Builder. W tym temacie opisano proces ręcznego instalowania i konfigurowania komponentów. Aby za pomocą kreatora automatycznie zainstalować i skonfigurować komponenty, zapoznaj się z przeglądem aplikacji ArcGIS Enterprise Builder.

Wstępne wymagania

Do utworzenia wdrożenia podstawowego oprogramowania ArcGIS Enterprise będą potrzebne następujące elementy:

 • Programy instalacyjne oprogramowania ArcGIS Server, Portal for ArcGIS, ArcGIS Data Store i ArcGIS Web Adaptor.
 • Pliki licencji do autoryzacji oprogramowania. Obejmuje to plik autoryzacji dla serwera ArcGIS Server i plik .json do autoryzacji członków instytucji i aplikacji.
 • Port 80 włączony na potrzeby komunikacji HTTP.
 • Zaufany certyfikat w celu włączenia protokołu HTTPS.
 • Odpowiednia przestrzeń dyskowa i pamięć. Aby zainstalować powyższe komponenty na jednym komputerze, zalecane jest co najmniej 20 GB przestrzeni dyskowej i minimum 16 GB pamięci RAM. Pełne wymagania systemowe poszczególnych komponentów znajdują się w ich podręcznikach instalacji.
 • Plik .zip zawierający plik shape z mniej niż 1000 obiektów.

Konfigurowanie wdrożenia

Gdy zostaną spełnione te wymagania wstępne, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby skonfigurować swoje wdrożenie:

 1. Zainstaluj serwer Portal for ArcGIS. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Portal for ArcGIS.
 2. Wybierz tworzenie portalu.
 3. Wybierz plik licencji do autoryzowania typów użytkowników i aplikacji portalu.

  Ten plik jest w formacie .json i można go pobrać z My Esri.

 4. Utwórz początkowe konto administratora.
 5. Podaj katalog zasobów portalu.

  Zostanie wyświetlony monit o zainstalowanie aplikacji ArcGIS Web Adaptor. Przedtem musisz włączyć protokół HTTPS na swoim serwerze internetowym.

 6. Zainstaluj aplikację ArcGIS Web Adaptor. Ponieważ konfiguracja prototypu będzie zawierać dwa adaptery internetowe, nazwij ten jeden portal. Skonfiguruj adapter internetowy ze swoim portalem, korzystając z początkowego konta administratora. Więcej informacji o instalowaniu i konfigurowaniu zawiera temat Informacje o aplikacji ArcGIS Web Adaptor.
 7. Zainstaluj i autoryzuj aplikację ArcGIS Server. Upewnij się, że serwer jest licencjonowany jako ArcGIS GIS Server.

  Podręcznik instalacji ArcGIS Server zawiera szczegółowe informacje o procesie instalacji oprogramowania.

 8. Utwórz swoją witrynę i zapamiętaj nazwę użytkownika i hasło konta głównego administratora witryny. Więcej informacji o tym procesie zawiera temat Tworzenie witryny w dokumentacji ArcGIS Server.
 9. Zainstaluj drugą aplikację ArcGIS Web Adaptor o nazwie serwer i skonfiguruj adapter internetowy z serwerem ArcGIS Server. Użyj protokołu HTTPS w adresie URL podawanym przy rejestrowaniu adaptera internetowego.

  Nie trzeba włączać dostępu administracyjnego.

 10. Zainstaluj aplikację ArcGIS Data Store i utwórz relacyjny magazyn danych oraz magazyn danych pamięci podręcznej kafli do użycia z witryną ArcGIS Server. Więcej informacji na ten temat zawiera pomoc aplikacji ArcGIS Data Store.
 11. Zaloguj się do portalu, korzystając z początkowego konta administracyjnego.
 12. Kliknij opcje Instytucja > Ustawienia > Serwery.
 13. Kliknij opcję Dodaj serwer i podaj adres URL usługi.

  Ten adres URL wskazuje miejsce dostępu do usług GIS. Prowadzi przez adapter internetowy o nazwie serwer. W polu Administracyjny adres URL dodaj adres URL, którego portal będzie używać do komunikacji z serwerem. W adresie URL powinna znajdować się wartość 6443. Następnie podaj nazwę użytkownika i hasło głównego administratora witryny lub dowolnego administratora ArcGIS Server.

 14. Skonfiguruj swój nowo dodany serwer jako serwer hostujący portalu i kliknij opcję Zapisz.
 15. Aby przetestować poprawność działania wdrożenia, dodaj do portalu swój skompresowany plik shape. Przejdź do przeglądarki Map Viewer, klikając opcję Mapa. Kliknij opcję Dodaj > Dodaj warstwę z pliku i przejdź do położenia pliku .zip. Kliknij Importuj warstwę tematyczną i na mapie powinna zostać wyświetlona zawartość pliku shape.

Poniższy diagram przedstawia utworzone podstawowe wdrożenie oprogramowania ArcGIS Enterprise.

Diagram podstawowego wdrożenia oprogramowania ArcGIS

Korzystając z poniższych adresów URL, możesz uzyskać dostęp do różnych części swojego wdrożenia.

LokalizacjaFormat adresu URLPrzykładowy adres URL

Twój portal

https://portal_webadaptorhost.domain.com/portal_webadaptorname/homehttps://ansible.hynes.com/portal/home

Aplikacja Portal Administrator Directory

https://portal_webadaptorhost.domain.com/portal_webadaptorname/portaladminhttps://ansible.hynes.com/portal/portaladmin

ArcGIS Server Manager

https://gisserverhost.domain.com:6443/arcgis/managerhttps://picard.hynes.com:6443/arcgis/manager

Aby przeprowadzić dalszą konfigurację portalu, włącznie z bezpieczeństwem, członkostwem, grupami i usługami narzędziowymi, postępuj zgodnie z instrukcjami w Podręczniku administratora portalu.