Skip To Content

Wyłączanie edycji (przeglądarka map Map Viewer Classic)

Notatka:

Teraz dostępna jest nowa przeglądarka Map Viewer. Nowa przeglądarka map Map Viewer wcześniej była instalowana osobno jako wersja beta, ale obecnie jest automatycznie dostępna w portalu. Otwórz ją za pomocą aplikacji App Launcher, aby rozpocząć pracę. Więcej informacji zawiera dokumentacja pomocy nowej przeglądarki Map Viewer.

Właściciel mapy internetowej może wyłączyć edycję edytowalnych warstw obiektowych na mapie.

Wyłączenie edycji w warstwie mapy jest przydatne, jeśli chcesz użyć edytowalnej warstwy obiektowej na mapie tylko do odczytu. Można również wyłączyć edycję mapy w celu użycia jej przez jedną z poniższych aplikacji obsługujących to ustawienie:

 • Map Viewer
 • Map Viewer Classic
 • Aplikacje tworzone za pomocą szablonu Edycja
 • ArcGIS Field Maps

Poniższe czynności służą do wyłączania edycji warstwy na jednej mapie w przeglądarce map Map Viewer Classic. Jeśli mapa jest Twoją własnością, to aby wyłączyć edycję warstwy niezależnie od miejsca jej użycia, zmień ustawienia edytora warstwy.

 1. Sprawdź, czy jesteś zalogowanym użytkownikiem i otwórz mapę w przeglądarce Map Viewer Classic.
 2. Kliknij przycisk Szczegóły, a następnie kliknij przycisk Zasoby.
 3. Przejdź do edytowalnej warstwy obiektowej, kliknij przycisk Więcej opcji Więcej opcji, a następnie kliknij opcję Wyłącz edycję.
  Notatka:

  Możliwości edycji może wyłączyć tylko właściciel mapy internetowej z uprawnieniami do edycji.

 4. Zapisanie mapy

Podczas używania mapy w jednej z poprzednio wymienionych aplikacji dla warstwy obiektowej nie będzie dostępna opcja edycji.

Jeśli później zdecydujesz się włączyć funkcję edycji dla warstwy na tej mapie, kliknij przycisk Więcej opcji Więcej opcji i kliknij opcję Włącz edycję. Edycję można włączać tylko dla warstw, które mają włączone edytowanie na poziomie warstwy.