Skip To Content

Co to jest notatnik ArcGIS?

Notatniki ArcGIS udostępniają uniwersalny interfejs internetowy umożliwiający wydajne wykonywanie analizy danych geoprzestrzennych. Korzystając z notatników, możesz wykonywać analizy, automatyzować procedury wykonywania zadań i w sposób natychmiastowy wizualizować dane oraz wyniki analizy w kontekście geograficznym.

Notatniki są wydajnym, nowoczesnym środowiskiem łączącym kod, wizualizacje i mapy w locie oraz narzędzia przetwarzania danych. Edytor notatnika pozwala na pisanie, dokumentowanie i uruchamianie kodu w języku Python w jednym miejscu.

Notatniki ArcGIS udostępniają zintegrowaną platformę umożliwiającą tworzenie, udostępnianie i uruchamianie skryptów naukowej analizy danych, zarządzania danymi i skryptów administracyjnych. Autorzy notatników mogą używać zasobów języka Python opracowanych przez firmę Esri — interfejsu ArcGIS API for Python i pakietu ArcPy — oraz popularnych bibliotek analitycznych, statystycznych i dotyczących samouczenia się maszyn typu open-source.

Język Python od dawna stanowi żywą część platformy ArcGIS, a notatniki ArcGIS wnoszą możliwości i wszechstronność języka Python bezpośrednio do portalu ArcGIS Enterprise. Interfejs API umożliwia umieszczanie w notatnikach map dynamicznych i narzędzi operujących na danych geoprzestrzennych.

Wszystkie notatniki ArcGIS działają na serwerze ArcGIS Server licencjonowanym przy użyciu roli ArcGIS Notebook Server. Po sfederowaniu serwera z portalem można tworzyć notatnik w taki sam sposób jak warstwę lub aplikację internetową z witryny internetowej portalu. Notatniki ArcGIS używają zabezpieczeń opartych na tożsamości tak samo jak wszystkie pozostałe elementy portalu — administratorzy mają kontrolę nad tym, kto może je tworzyć, udostępniać, edytować i przeglądać.

Notatniki ArcGIS otwierają nowe możliwości naukowej analizy danych, analizy przestrzennej oraz wykonywania zadań administracyjnych dla instytucji oferowane za pośrednictwem intuicyjnego, dostępnego centralnie interfejsu.

Wykorzystanie niezawodnego zestawu narzędzi do naukowej analizy danych

Notatniki ArcGIS korzystają z najpotężniejszych spośród dostępnych narzędzi służących do naukowej analizy danych przestrzennych. Korzystając ze swojej wiedzy, doświadczenia i wyobraźni, masz możliwość posłużenia się hostowanymi notatnikami w celu uzyskania odpowiedzi na pojawiające się pytania, prowadzenia zadziwiających obserwacji i tworzenia pięknych wizualizacji swoich danych. Aplikacja ArcGIS Notebook Server zawiera setki bibliotek języka Python, udostępniając pełny zakres funkcji. Ta zjednoczona platforma umożliwia tworzenie kompleksowych procedur wykonywania zadań analitycznych określonych poniżej:

 • Automatyzacja gromadzenia danych i ich czyszczenia, co pozwala natychmiast rozpocząć pracę.
 • Budowanie prognostycznych modeli informujących o strategii i kierunku działania instytucji.
 • Stosowanie zaawansowanych narzędzi statystycznych, jak np. metody oparte na drzewie, sieci neuronowe i techniki Bayesa.
 • Wykorzystanie popularnych bibliotek samouczenia się maszyn, jak np. scikit-learn i TensorFlow.
 • Integracja analiz z pełnym zestawem funkcji tworzenia map ArcGIS.
 • Promowanie przejrzystości i powtarzalności poprzez udostępnianie i dokumentowanie kodu.

Wykonywanie zadań administracyjnych i zadań dotyczących zarządzania zasobami.

Notatniki ArcGIS oferują administratorom i osobom zarządzającym zasobami możliwość automatyzacji zadań w ich internetowym systemie GIS. Używając notatników, możesz realizować następujące procedury wykonywania zadań:

 • Sprawdzanie elementów pod kątem niezabezpieczonych adresów URL i niedziałających łączy.
 • Usuwanie użytkowników, którzy są nieaktywni przez określony czas.
 • Weryfikacja sfederowanych serwerów i zarejestrowanych magazynów danych.
 • Tworzenie raportów usług w celu utworzenia listy wszystkich usług w folderze.
 • Konfiguracja powiadomień o wygasłych licencjach.

Rozpoczęcie pracy z notatnikami ArcGIS

Po utworzeniu swojego pierwszego notatnika zapoznaj się ze składnikami edytora notatnika.