Skip To Content

Magazyny danych zarządzane przez użytkowników w oprogramowaniu ArcGIS Enterprise

Administratorzy i publikujący w portalu ArcGIS Enterprise mogą rejestrować magazyny danych zarządzane przez użytkowników w sfederowanych witrynach serwera ArcGIS Server. Dzięki temu można publikować usługi internetowe serwera ArcGIS Server działające na sfederowanych serwerach portalu. Podczas publikowania nie są kopiowane żadne dane. Usługi internetowe odnoszą się do danych w zarejestrowanym magazynie danych.

W wersjach wcześniejszych niż 10.7.1 można było rejestrować magazyny danych w witrynie serwera ArcGIS Server za pośrednictwem aplikacji ArcGIS Server Manager, rejestrować magazyny danych w aplikacji ArcGIS Pro lub rejestrować magazyny danych dla połączeń administratora lub publikującego serwera GIS Server w aplikacji ArcMap.

Począwszy od wersji 10.7.1 można rejestrować te zarządzane przez użytkowników magazyny danych poprzez dodanie elementu magazynu danych do portalu. Dodając element magazynu danych, rejestrujesz źródło danych w jednej lub większej liczbie sfederowanych witryn serwera ArcGIS GIS Server lub serwera ArcGIS Image Server. Na każdym sfederowanym serwerze można zarejestrować wiele elementów magazynu danych.

Te elementy magazynu danych zapewniają takie same funkcje, jak magazyny rejestrowane w aplikacji ArcGIS Server Manager, ArcGIS Pro lub ArcMap, a dodatkowo pozwalają wykonywać następujące czynności:

  • Kontrolowanie użycia zawartości magazynu danych poprzez udostępnianie elementu magazynu danych. Sposób udostępnienia elementu magazynu danych decyduje o tym, kto może go używać podczas publikowania w aplikacji ArcGIS Server Manager, ArcGIS Pro lub ArcMap. Ustawienia udostępniania elementów folderów i magazynów danych w chmurze wpływają także na to, kto może na ich podstawie tworzyć warstwy zobrazowań w portalu.
  • Zbiorcze tworzenie warstw internetowych na podstawie elementów magazynu danych (baz danych).

Notatka:

Nadal możliwe jest bezpośrednie rejestrowanie magazynów danych w witrynie serwera ArcGIS Server za pośrednictwem aplikacji ArcGIS Server Manager, ArcGIS Pro lub ArcMap. Jednak w przypadku rejestrowania magazynów danych przy użyciu tych aplikacji, w portalu nie jest tworzony żaden element magazynu danych, nie są dostępne opisane powyżej funkcje, a zarządzanie rejestracją magazynu danych może być wykonywane wyłącznie w ramach witryny (lub witryn) serwera ArcGIS Server, w której zarejestrowano ten magazyn danych.

Typy elementów magazynu danych

Podczas dodawania elementu magazynu danych do portalu wybierane jest źródło danych zawierające dane do opublikowania oraz serwery sfederowane, które mogą uzyskiwać dostęp do tych danych. Po dodaniu elementu magazynu danych można na jego podstawie publikować określone typy warstw w witrynie portalu.

W poniższej tabeli opisano typy magazynów danych, które można dodawać do portalu jako elementy oraz informacje o tym, co można publikować na podstawie każdego z nich i jaki typ warstwy jest tworzony w portalu w wyniku publikacji:

Typ elementu magazynu danychCo można zarejestrowaćCo można publikować na podstawie danego elementu magazynu danychTyp elementu warstwy

Foldery

Udostępnione pliki

Usługi rastrowe serwera ArcGIS Server*

Warstwa zobrazowań

Bazy danych

Pliki połączenia z bazą danych (.sde), które pozwalają uzyskać dostęp do obsługiwanych wersji następujących systemów zarządzania bazami danych:

Bazy danych mogą zawierać geobazę profesjonalną, ale nie jest to wymagane.

Usługi obiektowe ArcGIS Server**

Tworzona jest jedna warstwa obiektowa i jedna warstwa rastrowa mapy dla każdej klasy obiektów i tabeli, do której ma dostęp użytkownik zarejestrowanej bazy danych.

Notatka:

Jeśli nie chcesz, aby ktokolwiek edytował dane przy użyciu tych warstw obiektowych, upewnij się, że połączenia z bazą danych używane podczas dodawania magazynu danych korzystają z konta użytkownika, które ma tylko uprawnienia wybierania (select) do klas obiektów i tabel w bazie danych.

Magazyn w chmurze

Dowolne z następujących lokalizacji przechowywania w chmurze:

  • Zasobniki Alibaba Cloud Object Storage Service (OSS)
  • Zasobniki Amazon Simple Storage Service (S3)
  • Kontenery magazynu obiektów blob platformy Microsoft Azure

Usługi rastrowe serwera ArcGIS Server*

Warstwa zobrazowań

*Aby publikować warstwy zobrazowań, magazyn danych musi być zarejestrowany na serwerze analiz rastrowych lub serwerze hostującym zobrazowania portalu.

**Aby zbiorczo publikować warstwy obiektowe, magazyn danych musi być zarejestrowany w sfederowanej witrynie serwera ArcGIS GIS Server.

Dodanie elementu magazynu danych do portalu powoduje zarejestrowanie źródła danych we wskazanych witrynach serwera ArcGIS Server. Jeśli dostęp do tej samej lokalizacji źródłowej (folderu lub bazy danych przy użyciu tych samych poświadczeń) jest uzyskiwany za pośrednictwem aplikacji ArcGIS Pro lub ArcMap i dane są publikowane w jednej z tych witryn, nie trzeba ponownie rejestrować magazynu danych.

Dostęp do danych

Dodanie elementów magazynu danych do portalu ułatwia udostępnianie danych GIS w całej instytucji. Należy zachować równowagę między tym, jak łatwo dane są dostępne oraz ich bezpieczeństwem. Gdy używane są elementy magazynu danych, dostęp jest kontrolowany na wielu poziomach. Szczegółowe informacje znajdują się w temacie Kontrolowanie dostępu do danych opublikowanych na podstawie elementów magazynu danych.

Dodawanie elementów magazynu danych i korzystanie z nich

Zapoznaj się z następującymi informacjami, aby dowiedzieć się, jak dodawać magazyny danych do portalu i korzystać z nich: