Skip To Content

Przeglądanie i wyszukiwanie zasobów

Strona zasobów umożliwia dostęp do zasobów w witrynie internetowej, ich organizowanie, przeglądanie, wyszukiwanie oraz pracę z nimi. Strona zasobów jest podzielona na karty, które pozwalają na przeglądanie własnych zasobów i pracę z nimi: (Moje zasoby), elementy oznaczone jako ulubione (Moje ulubione), zasoby udostępniane użytkownikowi za pośrednictwem grup (Moje grupy), zasoby z instytucji (Moja instytucja) oraz zasoby atlasu ArcGIS Living Atlas of the World (Living Atlas). Każda karta pozwala na przeglądanie i wyszukiwanie zasobów w danym obszarze. Wyświetlane karty oraz niektóre informacje i opcje zawarte na tych kartach zależą od typu konta ArcGIS (instytucji lub publiczne), od tego, czy użytkownik jest zalogowany i od jego uprawnień.

Innym sposobem znajdowania zasobów i pracy z nimi jest użycie funkcji wyszukiwania w witrynie znajdującej się w górnej części witryny. Użyj funkcji wyszukiwania w witrynie, aby rozszerzyć wyszukiwanie elementów w instytucji.

Do organizowania i wyszukiwania zasobów można także używać kategorii zasobów i wyszukiwania zaawansowanego.

Ikony znajdujące się obok elementów na stronie zasobów w skrócie przedstawiają, kto może uzyskać dostęp do Twoich elementów i ewentualnie którym grupom zostały one udostępnione. Elementy otrzymane od kooperacji są ponadto wskazane za pomocą oznaczenia kooperacji.

Przeglądanie zasobów

Kliknij opcję Zasoby w górnej części witryny, aby przeglądać elementy przy użyciu kart Moje zasoby, Moje ulubione, Moje grupy, Moja instytucja i Living Atlas.

Notatka:
 • Użytkownik musi mieć uprawnienia do tworzenia zasobów lub posiadania elementów, aby widzieć kartę Moje zasoby.
 • Karta Living Atlas jest wyświetlana tylko wtedy, gdy administrator portalu skonfigurował w portalu dostęp do zasobów atlasu ArcGIS Living Atlas z usługi ArcGIS Online.

Podczas przeglądania zasobów przy użyciu kart strony zasobów można wykonywać następujące operacje, które pomagają w eksplorowaniu i wyszukiwaniu elementów:

 • Wyświetlać elementy na różne sposoby za pomocą menu widoku.

 • Sortować elementy za pomocą dostępnych opcji sortowania (i w razie potrzeby odwracać porządek sortowania).

 • Podgląd warstw podrzędnych i tabel w warstwie obiektowej można wyświetlić, klikając strzałkę w dół obok typu elementu. Następnie można rozwinąć poszczególne warstwy podrzędne lub tabele, aby zobaczyć zawarte w nich pola i kliknąć przycisk Więcej opcji Więcej opcji, aby wyświetlić szczegółowe informacje o warstwie podrzędnej lub tabeli, otworzyć ją w przeglądarce map Map Viewer itd.

 • Ograniczać wyświetlane elementy do tych interesujących użytkownika za pomocą filtrów znajdujących się z boku strony. Na przykład na większości kart strony zasobów można filtrować według typu elementu, daty modyfikacji, daty utworzenia, znaczników i sposobu udostępniania elementu. Filtr Typ elementu zawiera dodatkowe filtry umożliwiające dalsze zawężenie wyników.

  Aby znaleźć elementy według lokalizacji, użyj filtra Lokalizacja. Aby wyszukać odpowiednie elementy w instytucji, można podać dowolne z następujących informacji: miejsca, takie jak miejscowości, powiaty, kraje i granice administracyjne, regiony lub współrzędne szerokości i długości geograficznej. Jeśli w instytucji skonfigurowano wiele lokalizatorów, wybierz ten, którego chcesz używać do wyszukiwania elementów.

  Aby znaleźć elementy, które zostały oznaczone jako wiarygodne lub nieaktualne w instytucji, użyj filtru Status.

  Jeśli instytucja uczestniczy w kooperacji rozproszonej i masz odpowiednie uprawnienia, możesz użyć filtru Kooperacja, aby wyświetlić tylko zasoby w ramach kooperacji.

  Jeśli administrator portalu skonfigurował kategorie, do wyszukiwania elementów można również używać filtru Kategorie na kartach Moje zasoby i Moja instytucja. Nawet jeśli administrator nie skonfigurował kategorii, można również filtrować zasoby atlasu ArcGIS Living Atlas za pomocą filtru Kategorie na karcie Living Atlas. Członkowie grup, które mają skonfigurowane kategorie grup, mogą używać tych kategorii do filtrowania zasobów grupy na karcie Moje grupy.

  Wskazówka:

  Podczas wyszukiwania aplikacji możesz użyć filtra Poświadczenia dewelopera, aby zawęzić wyszukiwanie tylko do zarejestrowanych aplikacji.

  Wskazówka:

  Aktywne filtry są wyświetlane w górnej części strony wyników. Kliknij symbol x obok filtru, aby go wyczyścić. Aby wyczyścić równocześnie wszystkie aktywne filtry, kliknij przycisk Wyczyść filtry.

 • Zasoby, które zostały Tobie udostępnione, można eksplorować za pośrednictwem konkretnej grupy, wybierając ją na karcie Moje grupy.
  Wskazówka:

  Można również wyświetlać elementy udostępnione konkretnej grupie przy użyciu karty Zasoby na stronie grupy.

Wyszukiwanie zasobów

Aby wyszukać konkretne elementy, można wprowadzać angielskie słowa kluczowe wyszukiwania w polu wyszukiwania na każdej z kart na stronie zasobów. Wyświetlane są tylko zasoby odpowiednie dla danej karty. Na przykład można wyszukiwać tylko elementy ulubione przy użyciu pola wyszukiwania znajdującego się na karcie Moje ulubione. Aby zawęzić wyniki wyszukiwania, użyj filtrów znajdujących się z boku strony. Aby zmienić sposób wyświetlania wyników i posortować wyniki według potrzeb, użyj przycisków opcji wyświetlania.

Notatka:

Ustawienie elementu Szukaj przy użyciu powiązanych terminów jest domyślnie włączone. W wynikach wyszukiwania zostaną uwzględnione wszystkie elementy, które zawierają wyszukiwane wyrażenie w tytule lub znacznikach, oraz wszystkie elementy, które zawierają znaczniki z powiązanymi wyrażeniami. Więcej informacji zawiera temat Konfigurowanie elementów.

Jeśli wolisz przeszukiwać całą witrynę, zamiast wyszukiwać przy użyciu kart na stronie zasobów, użyj pola wyszukiwania w górnej części witryny, aby znaleźć mapy, warstwy, aplikacje, sceny, narzędzia, pliki i grupy. Wpisz słowa kluczowe w pole wyszukiwania i wybierz typ szukanych elementów w menu rozwijanym, na przykład Wyszukaj aplikacje. Zostanie wyświetlona lista odpowiednich wyników. Jeśli nie widzisz oczekiwanych wyników, wykonaj dowolną z następujących czynności, aby zawęzić lub rozszerzyć wyniki wyszukiwania:

 • Aby dalej ograniczyć wyniki wyszukiwania, użyj filtrów znajdujących się z boku strony. Na przykład można filtrować według typu elementu, daty modyfikacji, daty utworzenia, znaczników i sposobu udostępniania elementu. Filtr Typ elementu zawiera dodatkowe filtry umożliwiające dalsze zawężenie wyników.

  Aby znaleźć elementy według lokalizacji, użyj filtra Lokalizacja. Aby wyszukać odpowiednie elementy w instytucji, można podać dowolne z następujących informacji: miejsca, takie jak miejscowości, powiaty, kraje i granice administracyjne, regiony lub współrzędne szerokości i długości geograficznej. Jeśli w instytucji skonfigurowano wiele lokalizatorów, wybierz ten, którego chcesz używać do wyszukiwania elementów.

  Aby znaleźć elementy, które zostały oznaczone jako wiarygodne lub nieaktualne w instytucji, użyj filtru Status.

  Jeśli instytucja uczestniczy w kooperacji rozproszonej i masz odpowiednie uprawnienia, możesz użyć filtru Kooperacja, aby wyświetlić tylko zasoby w ramach kooperacji.

  Jeśli administrator portalu skonfigurował kategorie, do wyszukiwania elementów można również używać filtru Kategorie na kartach Moje zasoby i Moja instytucja. Nawet jeśli administrator nie skonfigurował kategorii, można również filtrować zasoby atlasu ArcGIS Living Atlas za pomocą filtru Kategorie na karcie Living Atlas. Członkowie grup, które mają skonfigurowane kategorie grup, mogą używać tych kategorii do filtrowania zasobów grupy na karcie Moje grupy.

  Wskazówka:

  Podczas wyszukiwania aplikacji możesz użyć filtra Poświadczenia dewelopera, aby zawęzić wyszukiwanie tylko do zarejestrowanych aplikacji.

  Wskazówka:

  Aktywne filtry są wyświetlane w górnej części strony wyników. Kliknij symbol x obok filtru, aby go wyczyścić. Aby wyczyścić równocześnie wszystkie aktywne filtry, kliknij przycisk Wyczyść filtry.

 • Posortuj wyniki wyszukiwania za pomocą dostępnych opcji sortowania (i jeśli to konieczne odwróć porządek sortowania).
 • Spróbuj wykonać zaawansowane wyszukiwanie wg słów kluczowych, aby jeszcze bardziej doprecyzować wyniki.

Praca z zasobami

Jeśli odkrywasz elementy przez przeglądanie i przeszukiwanie strony zasobów i kart lub korzystając z funkcji wyszukiwania w witrynie znajdującej się w górnej części witryny, możesz na różne sposoby wyświetlać informacje o elementach, uzyskiwać do nich dostęp oraz pracować z nimi. Na przykład można wyświetlić miniaturę elementu, przeczytać krótkie podsumowanie dotyczące elementu lub otworzyć stronę elementu, aby wyświetlić więcej szczegółów, szybko sprawdzić kto jest właścicielem elementu i ile razy został on wyświetlony oraz otworzyć element.

Pracując z elementami na stronie zasobów, można wykonywać następujące czynności:

 • Kliknij miniaturę, aby otworzyć element w najbardziej odpowiedniej aplikacji. Na przykład, gdy klikniesz miniaturę mapy, zostanie ona otwarta w podanej głównej przeglądarce map, gdy zaś klikniesz miniaturę aplikacji internetowej, zostanie otwarta jej witryna internetowa.
 • Kliknij przycisk Więcej opcji Więcej opcji, aby wybrać miejsce otwarcia elementu. Na przykład możesz otworzyć warstwę obiektową w aplikacji Scene Viewer, a nie w przeglądarce map Map Viewer.
 • Aby otworzyć stronę elementu i wyświetlić szczegóły elementu, kliknij tytuł elementu lub kliknij przycisk Więcej opcji Więcej opcji, a następnie kliknij opcję Wyświetl szczegóły elementu.
 • Kliknij nazwę właściciela, aby uzyskać informacje o autorze elementu. Profil zawiera łącza do publicznych elementów i grup użytkownika.
 • Jeśli masz uprawnienia do tworzenia zasobów, możesz dodawać elementy lub dodawać aplikacje.
 • Jeśli administrator portalu skonfigurował kategorie dla portalu, możesz klasyfikować elementy.
 • Podgląd warstw podrzędnych i tabel w warstwie obiektowej można wyświetlić, klikając strzałkę w dół obok typu elementu. Następnie można rozwinąć poszczególne warstwy podrzędne lub tabele, aby zobaczyć zawarte w nich pola i kliknąć przycisk Więcej opcji Więcej opcji, aby wyświetlić szczegółowe informacje o warstwie podrzędnej lub tabeli, otworzyć ją w przeglądarce map Map Viewer itd.

 • Jeśli jesteś właścicielem elementu, możesz go usunąć.
 • Jeśli masz uprawnienia do zmiany właściciela lub jesteś administratorem instytucji, możesz przypisać element do innego właściciela.
 • Możesz przenosić elementy, których jesteś właścicielem, do innego folderu. Administratorzy mogą przenosić elementy, których właścicielami są inni użytkownicy.
 • Aby filtrować zasoby według nazwy folderu na karcie Moje zasoby, wpisz nazwę folderu w polu wyszukiwania nad folderami. Aby wyczyścić filtr, kliknij znak x.
 • Aby udostępnić element, wybierz go i kliknij opcję Udostępnij. Uprawnienia użytkownika określają, czy i komu może on udostępnić element.
Notatka:

Aby wybrać element w widoku tabeli, zaznacz pole obok tego elementu. Aby wybrać element w widoku listy lub siatki, zaznacz pole wyboru w lewym górnym rogu miniatury.