Versiune curentă:    10.5.1 (iunie 2017)   Versiune anterioară:    10.4.1 (mai 2016)    


Creaţi şi partajaţi conţinut

Creaţi hărţi interactive şi aplicaţii pe care să le partajaţi cu alte persoane din organizaţia dvs.

Vizualizarea şi editarea conţinutului

Vizualizaţi straturile tematice şi hărţile din aplicaţia de vizualizare a hărţilor şi editaţi hărţi şi obiecte spaţiale.

Configuraţi-vă site-ul web

Administratori configurează site-ul web al portalului ArcGIS Enterprise pentru a corespunde cu cerinţele organizaţiei dvs. Schimbaţi modul în care site-urile web sunt afişate şi setaţi serviciile, hărţile de bază, modelele, galeriile şi grupurile disponibile.

Administrare acces

Administraţi conturile care vor accesa portalul dvs., acordaţi privilegii şi securizaţi portalul dezactivând accesul anonim, implementând SSL şi restricţionând capacitatea de proxy a portalului.

Profitaţi de ArcGIS Server

Adăugaţi site-uri ArcGIS Server pe portalul dvs., astfel încât membrii organizaţiei dvs. să poată adăuga servicii web ArcGIS Server la hărţi web, să publice straturi tematice web, să creeze aplicaţii şi să partajeze hărţile, straturile tematice şi aplicaţiile cu alţii.

Lansaţi ArcGIS Data Store

Stocaţi funcţia portal şi datele scenei în ArcGIS Data Store şi profitaţi de straturile tematice găzduite scalabile pe care le oferă acesta. Configuraţi ArcGIS Data Store pentru a replica date pe un echipament standby astfel încât acesta să fie disponibil chiar şi atunci când echipamentul primar se defectează.

Sus