Skip To Content

Najważniejsze wskazówki dotyczące używania warstw hostowanych na mapach

Oprogramowanie ArcGIS Enterprise zapewnia zasoby potrzebne do prostego i szybkiego udostępniania informacji przestrzennych członkom instytucji za pośrednictwem interaktywnych map internetowych. Udostępnienie mapy internetowej pozwala na graficzną komunikację z dowolnym członkiem portalu, który ma przeglądarkę internetową, urządzenie przenośne lub przeglądarkę na komputerze stacjonarnym.

Będąc osobą tworzącą mapy, chcesz skutecznie przekazywać swoje komunikaty i sprostać oczekiwaniom osób i aplikacji, które będą korzystać z tych map. W tym celu musisz wybrać warstwy najlepiej zaspokajające Twoje potrzeby oraz potrzeby osób, którym udostępniasz swoją mapę. Aby lepiej przedstawić pomysły na mapie, może być potrzebna również zmiana właściwości warstwy.

Wybierz typ warstwy, który zapewnia funkcjonalność i spełnia warunki dotyczące wydajności.Temat Kiedy należy używać kafli lub obiektów wyjaśnia ogólną różnicę między tymi dwoma typami warstw. Temat Dokonaj optymalizacji mapy cieszącej się dużym zainteresowaniem wyjaśnia, które konfiguracje i typy warstw mogą poprawić czasy reakcji mapy.

Podejmij następnie decyzję, czy chcesz zmienić styl lub inne właściwości warstw uwzględnionych na mapie. Temat Zastosuj różne konfiguracje względem warstwy wyjaśnia, kiedy może być potrzebne zapisanie kopii warstwy, co pozwala zastosować własne ustawienia bez zmiany czy duplikowania danych bazowych.Temat Zastosuj własny styl względem warstwy kafli wektorowych wyjaśnia, kiedy zmienić styl mapy i kiedy trzeba skopiować warstwę, aby utworzyć oddzielny plik stylu.

Kiedy należy używać kafli lub obiektów

Musisz podjąć decyzję, których spośród dostępnych warstw użyć na mapie. Każdy typ warstwy zapewnia inną funkcjonalność sposobu działania, począwszy od szybkiego wyświetlania przez złożone zapytania aż po edycję wykonywaną przez wielu użytkowników. Prawidłowy typ warstwy skutecznie przekazuje informację na mapie, może poprawić szybkość wczytywania mapy przez aplikacje w przypadku dużego zainteresowania lub pozwala użytkownikom mapy na dodawanie zasobów.

Jeśli masz uprawnienia do publikowania, możesz utworzyć typy warstw, które spełniają Twoje oczekiwania. Jeśli nie masz tych uprawnień, musisz znaleźć istniejące warstwy spełniające Twoje wymagania. Podczas szukania zasobów w grupach, instytucji, atlasie ArcGIS Living Atlas of the World i innych źródłach pamiętaj o następujących kwestiach:

 • Warstwy kafli obsługują szybką wizualizację dużych zestawów danych, ponieważ dane są przechowywane w predefiniowanych obrazach kafli. Te typy warstw są często używane jako warstwy odniesienia na mapach i nie można ich edytować.

  Jeśli obiekty, które chcesz uwzględnić na mapie, pokrywają duży obszar lub są złożone, użycie hostowanej warstwy kafli lub hostowanej warstwy kafli wektorowych skróci czas wyświetlania obiektów na mapie. Możesz również użyć warstwy zobrazowań zapisanej w pamięci podręcznej lub warstwy rastrów mapy, która reprezentuje potrzebne obiekty, ponieważ te warstwy również używają predefiniowanych pamięci podręcznych danych.

 • Warstwy obiektowe (jak sama nazwa wskazuje) są skupione na obiektach i ich atrybutach. Pozwalają one na przykład zastosować różne style względem warstwy na podstawie atrybutów obiektu, zastosować filtry względem warstwy, aby wyświetlić tylko pewne obiekty, punkty klastrowe na podstawie wspólnych atrybutów albo skonfigurować okna podręczne przedstawiające informacje o atrybucie. Jeśli właściciele to umożliwiają, dane można edytować.

  Warstwy obiektowe są bardziej elastyczne i interaktywne niż warstwy kafli, jednak ma to swoją cenę. Ponieważ większość funkcjonalności warstwy obiektowej polega na dostępie do atrybutów obiektu, aplikacja musi często komunikować się z danymi źródłowymi, co może spowolnić czasy wyświetlania. Jednak jeśli tworzona mapa ma pozwolić na gromadzenie lub aktualizację danych, albo chcesz filtrować lub symbolizować obiekty na podstawie konkretnych atrybutów, musisz na mapie użyć warstwy obiektowej.

Wskazówka:

Zastosuj przy wyszukiwaniu filtry warstw, aby mieć pewność, że wyniki wyszukiwania zawierają potrzebne typy warstw.

Warstw kafli i warstw obiektowych możesz używać na mapach dostępnych w trybie offline. Jednak warstwy obiektowe i mapa muszą być włączone do użytku w trybie offline.

Dokonaj optymalizacji mapy cieszącej się dużym zainteresowaniem

Jeśli mapa jest intensywnie używana, warto skonfigurować ją w taki sposób, aby jej wczytywanie było jak najszybsze i aby jednocześnie została zapewniona ochrona zasobów serwera. W większości sytuacji użycie warstw zapisanych w pamięci podręcznej zamiast warstw dynamicznych poprawi wydajność korzystania z mapy z wykorzystaniem minimalnej ilości zasobów. Postępuj zgodnie z wytycznymi dotyczącymi optymalizacji warstw na mapie, aby skrócić czas potrzebny do wczytania mapy w okresie wzmożonego zainteresowania.

 • Jeśli mapa ma uwzględniać dane wektorowe i dane te nie wymagają częstych aktualizacji, użyj na mapie warstw kafli wektorowych zamiast warstw obiektowych. W przypadku dużych zestawów danych warstwy kafli wektorowych zapewniają krótszy czas wyświetlania danych. Ponadto obiekty w warstwach kafli wektorowych są wyświetlane wyraźniej niż te w warstwie kafli, a ich zapisanie w pamięci podręcznej trwa krócej, niż ma to miejsce w przypadku pamięci podręcznej warstwy kafli czy pamięci podręcznej usługi mapowej. Dodatkowo można sporadycznie aktualizować warstwy kafli wektorowych poprzez przebudowę pamięci podręcznej (jeśli warstwa kafli wektorowych ma powiązaną warstwę obiektową) lub wymianę warstwy (jeśli warstwa kafli wektorowych została opublikowana z pakietu kafli wektorowych).
 • Jeśli mapa ma uwzględniać dane zobrazowań, zamiast dynamicznych usług rastrowych użyj na mapie usług rastrowych zapisanych w pamięci podręcznej.
 • Jeśli dane zawierają mniej niż 4000 obiektów albo 2000 obiektów liniowych lub poligonowych i tylko jedna osoba ma je edytować, najlepiej dodać dane do mapy jako zbiór obiektów. Nie jest to jednak efektywna metoda zarządzania danymi, które muszą być często aktualizowane lub których edycję musi przeprowadzać wiele osób.
 • Jeśli dane obejmują więcej niż 4000 obiektów punktowych albo 2000 obiektów liniowych lub poligonowych bądź rozmiar danych przekracza 10 MB, opublikuj je jako hostowaną warstwę obiektową i upewnij się, że edytowanie jest wyłączone. Gdy edycja jest włączona, przeglądarka obsługuje większą liczbę wyświetleń, aby dodać pełną geometrię hostowanej warstwy obiektowej, co sprawia, że warstwa ta jest wolniej wyświetlana. Właściciel warstwy, administratorzy instytucji i członkowie grup z możliwościami aktualizowania elementów, którym udostępniono warstwę, otwierają hostowaną warstwę obiektową z włączoną edycją, bez konieczności włączania edycji dla innych osób.
 • Hostowaną warstwę obiektową można wyeksportować jako zbiór obiektów zgeneralizowany w celu wyświetlania w Internecie. Utratę precyzji rekompensuje szybkość wyświetlania. Eksportowane zbiory obiektów zgeneralizowane do wyświetlania w Internecie działają wyłącznie w aplikacjach internetowych. Natomiast nie działają one w aplikacjach mobilnych i na komputery stacjonarne.
 • Usuń wszystkie filtry znajdujące się na hostowanych warstwach obiektowych. Ważne jest, aby zarządzać jedynie podzbiorem obiektów w formie pojedynczej warstwy, należy też publikować każdy odfiltrowany zestaw danych w formie osobnej, pojedynczej warstwy.

Zastosuj różne konfiguracje względem warstwy

Właściciele warstw definiują właściwości zapisane z warstwą, takie jak tytuł, zakres widoczności czy styl. Po znalezieniu typu warstwy, który zawiera potrzebne dane i dodaniu go do mapy możesz zastosować własne konfiguracje względem tej warstwy, aby dostosować ją do danych przedstawianych na mapie. Wiele z tych właściwości możesz zmienić bezpośrednio na mapie, ale co w sytuacji, gdy chcesz użyć tej samej warstwy na swojej mapie, jednak z zastosowanymi innymi stylami lub filtrami? W takich sytuacjach utwórz kopię warstwy na mapie i zmień ustawienia dla każdej kopii.

Na przykład potrzebujesz mapy do przedstawienia firm w obszarze centrum. Masz jedną hostowaną warstwę obiektową, która zawiera lokalizacje firm, nazwy, typy i informacje dotyczące najmu oraz zezwoleń na prowadzenie działalności. Chcesz wyświetlić różne warstwy, które reprezentują obszar centrum dla różnych odstępów czasu. Zmień styl warstwy obiektowej, aby użyć różnych symboli dla różnych typów firm. Następnie utwórz i zapisz trzy kopie warstwy, po jednej na każdy z następujących odstępów czasu i nazwij kopie odpowiednio: firmy od 1900 do 1939, firmy od 1940 do 1989 oraz firmy od 1990 do teraz. Zastosuj filtr względem każdej zapisanej kopii, aby przedstawić informacje o firmach dla tych odstępów czasu. Teraz na mapie istnieją trzy różne reprezentacje tej samej warstwy.

Po skopiowaniu większości typów warstw kopia nadal odwołuje się do danych w warstwie oryginalnej. Więcej informacji o tym, kiedy wystarczy samo skopiowanie, a kiedy należy zapisać kopię, zawiera temat Kopiowanie i zapisywanie warstw.

Zastosuj własny styl względem hostowanej warstwy kafli wektorowych

Przeglądarka Map Viewer Classic (wcześniej Map Viewer) umożliwia zmianę stylu warstwy kafli wektorowych na mapach. Działanie to jest podobne do zmiany stylu warstwy obiektowej na mapie, ponieważ styl jest stosowany tylko na tej konkretnej mapie.

Aby ten sam styl był dostępny na innych mapach bez konieczności jego ponownego definiowania na każdej mapie, zapisz kopię warstwy, pobierz plik stylu warstwy ze strony elementu warstwy, zmień styl i zaktualizuj swoją kopię hostowanej warstwy kafli wektorowych do użycia nowego stylu.

Zapoznaj się z tematem Aktualizuj styl warstwy kafli wektorowych, który zawiera instrukcje dotyczące zmiany stylów w aplikacji Map Viewer Classic oraz łącza do instrukcji modyfikowania pliku stylu.

Podobnie jak w przypadku kopii tworzonych w celu zastosowania różnych konfiguracji zapisana kopia hostowanej warstwy kafli wektorowych nadal odwołuje się do oryginalnych kafli wektorowych. Jeśli właściciel hostowanej warstwy kafli wektorowych usunie warstwę lub przestanie ją udostępniać, nie będziesz mieć już dostępu do tych danych. Podobnie będzie w sytuacji, gdy właściciel hostowanej warstwy kafli wektorowych zastąpi zawartość warstwy warstwą, która nie zawiera nowego stylu, styl zdefiniowany na Twojej kopii może przestać działać.