Skip To Content

Korzystanie z portalu ArcGIS Enterprise — wprowadzenie

Portale ArcGIS Enterprise umożliwiają przechowywanie i udostępnianie danych, map, scen oraz aplikacji w instytucji i między instytucjami za pośrednictwem witryny internetowej. W witrynie internetowej dostępne są zasoby opublikowane przez instytucję, galeria polecanych map i aplikacji, mechanizm wyszukiwania, przeglądarki map i scen, grupy, do których można dołączać i które można tworzyć oraz osobisty obszar roboczy umożliwiający przechowywanie i organizowanie zasobów.

Dostęp do portalu

Aby rozpocząć korzystanie z portalu Enterprise, konieczne jest uzyskanie następujących informacji od administratora instytucji:

 • Adres URL witryny portalu

  Adres URL ma format https://webadaptorhost.domain.com/webadaptorname/home/. Na przykład portal z aplikacją Web Adaptor zainstalowaną na serwerze o nazwie mywebserver.mynetwork.com korzystający z aplikacji Web Adaptor o nazwie arcgis ma następujący adres URL: https://mywebserver.mynetwork.com/arcgis/home/.

  Otwórz adres URL w obsługiwanej przeglądarce.

 • Konto w portalu

  Administrator instytucji mógł utworzyć w portalu konto dla użytkownika lub skonfigurować portal do używania sieciowych danych logowania użytkownika albo może okazać się, że konieczne jest samodzielne utworzenie konta w momencie nawiązania pierwszego połączenia z portalem. Zapytaj administratora, z jakiej metody uwierzytelniania korzysta portal.

  • Jeżeli zostało dla Ciebie utworzone konto, kliknij łącze Zaloguj się znajdujące się u góry strony głównej witryny portalu, zaloguj się na konto i zaktualizuj swój profil, podając nowe hasło i pytania weryfikacyjne.
  • Logowanie może nie być wymagane, jeśli administrator skonfigurował portal tak, aby korzystał z danych logowania systemu Microsoft Windows. W zależności od przeglądarki internetowej i jej konfiguracji wyświetlony może zostać monit z prośbą o podanie loginu i hasła sieciowego w celu zalogowania do portalu.
  • Jeżeli musisz utworzyć konto podczas nawiązywania pierwszego połączenia z portalem, kliknij łącze Zaloguj się znajdujące się u góry strony głównej witryny portalu i kliknij przycisk Utwórz konto. Po podaniu wymaganych informacji i kliknięciu przycisku Utwórz moje konto nastąpi zalogowanie użytkownika w portalu za pomocą tego konta.

  Po zakończeniu procesu logowania lub autoryzacji można rozpocząć korzystanie z witryny portalu.

Zapoznanie się z witryną portalu

Administrator mógł zmodyfikować wygląd i funkcjonalność w witrynie portalu, jednak na wszystkich stronach internetowych znajdują się następujące funkcjonalności:

 • Galeria map i aplikacji dostępnych do użycia
 • Przeglądarka Map Viewer umożliwiająca tworzenie map i udostępnianie ich innym użytkownikom
 • Przeglądarka Scene Viewer umożliwiająca wyświetlanie warstw 3D i 2D na scenie internetowej oraz udostępnianie ich innym użytkownikom
 • Funkcja umożliwiająca tworzenie grup i zarządzanie nimi w celu kontrolowania dostępu do map, aplikacji, scen i innych informacji geograficznych przechowywanych w portalu
 • Centralna lokalizacja pozwalająca na udostępnianie innym osobom z instytucji
 • Funkcja wyszukiwania pomagająca w lokalizacji informacji geograficznych, map, aplikacji oraz scen

Funkcje dostępne na głównym pasku nawigacyjnym znajdującym się w witrynie portalu umożliwiają przeglądanie poniższych lokalizacji:

Galeria

Galeria to miejsce umożliwiające przeglądanie polecanych map internetowych, aplikacji do tworzenia map internetowych i aplikacji mobilnych. Administrator Twojej instytucji wybiera elementy, które pojawią się w galerii i może wyselekcjonować te, które są ważne dla Twoich projektów wykonywanych w ramach pracy i stanowią użyteczne przykłady, włącznie z zasobami z atlasu ArcGIS Living Atlas of the World.

Mapa

Kliknij opcję Mapa, aby otworzyć przeglądarkę domyślną: Map Viewer lub Map Viewer Classic. Użyj przeglądarki, aby utworzyć interaktywne mapy internetowe i udostępnić je innym osobom w instytucji. Wybierz lub dodaj mapę bazową, zdefiniuj obszar zainteresowania i dodaj do mapy warstwy informacyjne.

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi używanej przeglądarki:

Wskazówka:

Administrator instytucji konfiguruje domyślną przeglądarkę dla instytucji, ale możesz skonfigurować inną przeglądarkę dla swojego profilu. Otwierając mapę internetową z jej strony elementu, możesz otworzyć mapę w dowolnej przeglądarce, bez względu na to, jaka jest przeglądarka domyślna.

Jeśli używana rola portalu pozwala na tworzenie i udostępnianie zasobów, można zapisać mapę w osobistym obszarze roboczym (Moje zasoby) i udostępnić mapę innym użytkownikom.

Scena

Kliknij przycisk Scena, aby otworzyć przeglądarkę scen Scene Viewer. Z tego miejsca możesz budować sceny internetowe. Sceny internetowe umożliwiają wyświetlanie i modyfikowanie warstw informacyjnych 3D i 2D.

Jeśli używana rola portalu pozwala na tworzenie i udostępnianie zasobów, można zapisać scenę w osobistym obszarze roboczym (Moje zasoby) i udostępnić scenę innym użytkownikom.

Grupy

Grupy to zbiory elementów zwykle dotyczących określonego obszaru zainteresowań. Utworzenie grup pozwala uporządkować i udostępnić swoje elementy. Właściciel grupy decyduje o tym, kto może wyszukać grupę, czy inne osoby mogą wnioskować o przyjęcie do grupy i kto może dodawać zasoby do grupy.

Na stronie Grupy znajdują się następujące trzy karty:

 • Moje grupy — na tej karcie są wyświetlane grupy, do których należysz i grupy, które posiadasz.
 • Polecane grupy — na tej karcie są wyświetlane grupy, które administrator instytucji zamierza wyróżnić lub promować w instytucji.
 • Grupy w mojej instytucji — na tej karcie są wyświetlane wszystkie dostępne do użytku grupy w instytucji. Oznacza to, że widoczne są wszystkie grupy, które posiadasz, grupy udostępniane w instytucji i grupy udostępniane publicznie.

Jeśli posiadana rola daje uprawnienia do tworzenia grup, na kartach Moje grupy i Grupy w mojej instytucji widoczna jest opcja tworzenia grup.

Zasoby

Strona Zasoby daje możliwość przeglądania wszystkich zasobów portalu, do których użytkownik ma dostęp. Umożliwia również otwieranie szczegółów indywidualnych elementów. Dostęp do wszystkich zasobów dostępnych w portalu można uzyskać, korzystając z następujących kart:

 • Moje zasoby — na tej karcie są wyświetlane wszystkie elementy, których jesteś właścicielem w portalu. Te elementy można umieszczać w folderach, można dodawać elementy do portalu, a także oznaczać własne elementy jako ulubione w celu łatwiejszego ich znalezienia.

  Jeśli posiadana rola portalu nie zezwala na tworzenie zasobów, ta karta nie będzie widoczna.

 • Moje ulubione — na tej karcie są wyświetlane wszystkie elementy dodane do listy ulubionych.
 • Moje grupy — na tej karcie są wyświetlane elementy dostępne w grupach, do których należy użytkownik.
 • Moja instytucja — na tej karcie są wyświetlane wszystkie elementy w portalu instytucji dostępne do użytku. Są to wszystkie elementy, których jesteś właścicielem, wszystkie elementy udostępniane publicznie, a także wszystkie elementy udostępniane w instytucji.
 • Living Atlas — domyślnie portale ArcGIS Enterprise uzyskują dostęp do zasobów usługi ArcGIS Living Atlas of the World utworzonych przez firmę Esri za pośrednictwem usługi ArcGIS Online. Te zasoby są dostępne na karcie Living Atlas.

  Jeśli administrator instytucji zablokował dostęp do tych zasobów, ta karta nie będzie widoczna.

Można zmienić sposób, w jaki są wyświetlane elementy na różnych kartach okna Zasoby, wybierając widok w postaci listy, tabeli lub siatki. Zasoby na każdej karcie można filtrować według typu elementu, daty utworzenia, daty ostatniej modyfikacji lub poziomu udostępniania w celu łatwiejszego uzyskania potrzebnych informacji. Każda z tych kart daje dostęp do stron szczegółów elementu.

Instytucji

Strona Instytucja witryny internetowej jest używana głównie przez administratora instytucji do zarządzania witryną portalu i kontami członków. Strona ta może nie być dostępna dla użytkowników niebędących administratorami. Jeśli strona Instytucja jest dostępna, umożliwia wyświetlenie elementów i grup będących własnością każdego członka portalu oraz wyświetlenie profilu każdego członka.

Szukaj

W witrynie znajduje się rozbudowana funkcja wyszukiwania umożliwiająca szybkie znalezienie określonych map i aplikacji potrzebnych do wykonania pracy. Wyniki wyszukiwania pomogą Ci określić przydatność każdego elementu i znalezienie powiązanych elementów. Możliwe jest również otwieranie elementu w wybranej aplikacji — na przykład możesz otworzyć mapę w przeglądarce map Map Viewer lub aplikacji ArcGIS Pro.

Korzystanie z portalu — wprowadzenie

Po uzyskaniu dostępu do portalu i dowiedzeniu się, jakie strony są dostępne w witrynie internetowej, należy zapoznać się z możliwościami oferowanymi przez portal. Skorzystaj z następujących tematów, aby rozpocząć używanie portalu: